Åtgärda vanliga problem

Omfattande beväxning

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

Hänvisar till när beväxning sker på områden under vattenlinjen tidigare än förväntat. Detta kan bero på att du har använt fel typ av bottenfärg för typen av vatten din båt ligger förankrad/navigerar i eller en rad andra orsaker som vi listar här nedan.

Så känner du igen det

Hårt sittande beväxning som är svår att få bort. Inte av den mjuka slamtypen som är lätt att tvätta bort. Bottenfärgen kan visa tecken på omfattande missfärgningar i form av svarta fläckar eller bleknade områden. Kan även resultera i att bottenfärgen känns klibbig längsmed vattenytan.

Orsak / Så undviker du det / Åtgärd.

Orsak 1: För liten mängd applicerad färg.

Så undviker du det: Det viktigaste är inte antalet skikt, utan hur mycket färg som appliceras totalt. Om det krävs mer än det rekommenderade antalet skikt för att applicera korrekt mängd färg, gör då det.

Åtgärd: Applicera korrekt mängd färg.


Orsak 2: En båt som blir stående på land på en ställning under en längre period kommer att utsättas för värme och solljus. Detta kan leda till att ytan oxiderar lätt. Ytan kan även påverkas av avgaser, sprutdimma eller vindburna föroreningar som fastnar på ytan medan färgen torkar.

Så undviker du det: Överskrid inte den rekommenderade sjösättningstiden för bottenfärgen som står angiven på produktdatabladet eller etikett.

Åtgärd: Avlägsna eventuell beväxning, våtslipa och, om möjligt, tvätta med färskvatten genom högtryckstvätt för att återaktivera ytan.


Orsak 3: Bottenfärg kan sedimentera när den står lagrad i burken. Detta sediment kan innehålla en betydande mängd biocider. I extrema fall kan det aktiva materialet bli kvar på botten av burken och åka med när burken slängs.

Såundviker du det: Rör om noggrant i burken innan du applicerar färgen.

Åtgärd: Ny bottenfärg måste appliceras.


Orsak 4: När bottenfärgen väl har kommit i kontakt med vattnet tar det ett litet tag innan den börjar fungera. En nymålad båt som sjösätts och/eller förvaras i ett område med omfattande beväxning kan påverkas i förtid. Detta sker ofta i områden med mycket havstulpaner, då dessa förökar sig väldigt fort. De kan visa sig som små vita prickar som växer sig större på bara några veckor. 

Så undviker du det: Utöver att flytta båten till en annan plats går det inte att förebygga detta problem.

Åtgärd: Avlägsna eventuell beväxning, våtslipa och, om möjligt, tvätta med färskvatten genom högtryckstvätt för att återaktivera ytan.


Orsak 5: Kraftiga regnfall kan reducera mängden salt i havsvatten. Detta kan i sin tur reducera förmågan hos vissa mjuka/eroderande bottenfärger att erodera eller urlaka biocid tills dess att saltnivåerna har återgått till det normala.

Så undviker du det: Det finns tyvärr inte så mycket att göra åt naturens gång.

Åtgärd: Avlägsna eventuell beväxning, våtslipa och, om möjligt, tvätta med färskvatten genom högtryckstvätt för att återaktivera ytan.


Orsak 6: Landmynningar såsom utloppsrör eller naturliga flöden kan innehålla ett stort antal olika kemikalier, exempelvis fosfat/sulfat från bekämpningsmedel, deponiurlakningar osv. Alla dessa kan ha en betydande effekt på bottenfärgen. 

Så undviker du det: Utöver att flytta båten till en annan plats går det inte att förebygga detta problem.

Åtgärd: Avlägsna eventuell beväxning, våtslipa och, om möjligt, tvätta med färskvatten genom högtryckstvätt för att återaktivera ytan.


Orsak 7: Kraftiga regnfall eller högre vattentemperatur än normalt kan röra upp näringsämnen från havsbotten och därmed erbjuda beväxning mer mat. Detta leder i sin tur till ökade mängder beväxningsarter och därmed större utmaningar för bottenfärgen. I extrema fall kan färgen bli helt besegrad av beväxningen.

Så undviker du det: Det finns tyvärr inte så mycket att göra åt naturens gång.

Åtgärd: Avlägsna eventuell beväxning, våtslipa och, om möjligt, tvätta med färskvatten genom högtryckstvätt för att grundligt rengöra ytan.


Orsak 8: Båtar som blir stående oanvända en längre period kan få en beläggning på botten när stormar rör upp lera och sediment. Denna beläggning kan innebära att färgen inte kan erodera och/eller utsöndra sitt biocidpaket i rätt takt.

Så undviker du det: Försök att använda din båt oftare eller skölj av den försiktigt under säsongen.

Åtgärd: Avlägsna eventuell beväxning, våtslipa och, om möjligt, tvätta med färskvatten genom högtryckstvätt för att grundligt rengöra ytan.


Orsak 9: Om skrovet rengörs alltför ofta eller för hårt kan färgskiktet nötas ner tills det inte orkar stå emot beväxning längre. Detta problem uppstår oftast längsmed vattenytan.

Så undviker du det: Använd mjukare tvättutrustning.

Åtgärd:  Överväg en annan bottenfärg, t.ex. av hårdare slag.


Orsak 10: Fel katodiskt skydd på metallskrov kan leda till att kopparbaserade bottenfärger inte urlakar koppar på rätt sätt.

Så undviker du det: Kontrollera att skrovet har rätt sorts skydd.

Åtgärd: Avlägsna våtslipa och, om möjligt, tvätta med färskvatten genom högtryckstvätt för att återaktivera ytan.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis