Åtgärda vanliga problem

Missfärgning av trä

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

Trä som mörknar på grund av att ändträet inte har förseglats ordentligt, vilket leder till att vatten tränger in under fernissan. Se nedan för tips om hur duundviker eller åtgärdar missfärgningsproblem.

Så känner du igen det

Uppkomst av svarta fläckar kring ändträet och runt borrhål.

Orsak

Vattengenomträngning på grund av att:

  • Träets ändträ inte har förseglats ordentligt.
  • Räcken enbart har tätats och fernissats på den öppna sidan, vilket låter vatten tränga in bakifrån.
  • För liten mängd fernissa har applicerats på hörn och kanter.
  • Träfogar ej har tätats eller inte har sammanfogats på korrekt sätt.
  • Brist på underhåll av fernissan har lett till att fernissan har brutits ner.
  • Spik- och skruvhål ej har tätats ordentligt.

Så undviker du det

  • Kontrollera att allt trä har förseglats runtom och längsmed alla kanter, även dolda.
  • Kontrollera att alla spik- och skruvhål har tätats ordentligt.

Åtgärd

  • Avlägsna befintlig fernissa och behandla med kemikalieprodukt för trä för att återställa träets kulör. Applicera fernissa på nytt och försegla alla öppna kanter ordentligt.
  • Träet kan vara så pass skadat att det ej går att reparera. Om så är fallet, byt ut.

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis