Åtgärda vanliga problem

Minskad glans eller matt färg

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

Hänvisar till en ytdefekt som påverkar glans och/eller kulör. Om detfinns på ytan och inte avlägsnas på korrekt vis finns det risk för att du inte upptäcker det förrän målningsarbetet redan är slutfört. Se därför till att ta hand om det så snart som möjligt. Detta fenomen är vanligt vid applicering av aminhärdad epoxifärg.

Så känner du igen det

Visar sig ofta som områden med lägre glans eller vitaktiga fläckar på färgade ytor.

Orsaker och hur du undviker dem

 • Epoxiharts och en del epoxibaserade grundfärger producerar en hinna eller klibbig beläggning på ytan när de härdas i svalare eller fuktigare klimat. Detta orsakas av en reaktion mellan härdaren och koldioxid och fukt från luften. Det är vanligast förekommande i svala och fuktiga klimat men kan även uppstå i varma klimat med hög luftfuktighet. 
  Så undviker du det: Försök i så stor utsträckning som möjligt att applicera epoxifärger i varma, torra klimat. Följ färgtillverkarens rekommendationer.
 • Lackfärger, i synnerhet polyuretanbaserade tvåkomponentfärger, kan påverkas av dagg eller dimma tidigt på morgonen. Fukt som bildas i luften eller på ytan av färgen reagerar med färgskiktet och kan leda till uppkomst av glanslösa områden eller matta fläckar. Problemet uppstår oftast på horisontella ytor snarare än vertikala. 
  Så förebygger du det: Måla inte om du vet att färgen kommer att exponeras för svala och fuktiga förhållanden under härdningsprocessen. Följ färgtillverkarens rekommendationer.
 • Fläckar kan uppstå när färgen appliceras i samband med sjunkande temperaturer. När man applicerar färg kräver lösningsmedlen energi för att kunna avdunsta. Denna energi tas från objektet som målas, vilket i sin tur leder till att yttemperaturen sjunker. I kalla eller fuktiga klimat kan detta resultera i att fukt bildas på ytan vilket i sin tur påverkar glansen.
  Så undviker du det: Håll koll på väderprognosen för senare på dagen och tidiga kvällen. Följ färgtillverkarens rekommendationer.

Åtgärd

 • Aminbeläggningen kan enkelt avlägsnas med varmt, såpigt vatten. Detta påverkar inte den härdade epoxifärgen.
 • Lackfärger som har påverkats av fukt behöver slipas och målas om.

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis