Åtgärda vanliga problem

Kraterbildning och krypning

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

Krypning(eller fiskögon) är färgdefekter orsakade av minimala mängder föroreningar på ytan som tillkommer under målningsprocessen. Läs nedan för att få reda på hur du kan undvika detta.

Kraterbildning är en färgdefekt vanligtvis associerad med sprutapplicering.

Krypning och fiskögon

Så känner du igen det

Krypning eller så kallade fiskögon är pyttesmå  cirkulära defekter som uppstår när färgen drar sig tillbaka och blottlägger det underliggande underlaget eller färgskiktet. Om det centrala underliggande underlaget är synligt kallas det för krypning. Om det centrala underliggande underlaget inte är synligt kallas det för fiskögon. Defekterna är vanligtvis 1-3 mm i diameter och uppstår direkt efter applicering. Krypning är vanligtvis synligt direkt efter applicering.

Orsaker och hur du undviker dem

 • Krypning och fiskögon är ett direkt resultat av förekomsten av minimala mängder föroreningarpå ytan. Då färgen inte kan fästa på dessa material (t.ex. vatten på vax, fett eller olja) kryper den istället åt sidan och bildar en skålformad nedsänkning.
  Så undviker du det: Kontrollera att ytan är ren och fri från fett, olja eller andra föroreningar innan du applicerar färgen.
 • Krypning kan även observeras vid användning av fel sorts  förtunning.
  Så undviker du det: Använd enbart rekommenderade förtunningar.

Åtgärd

 • Slipa och rengör ytan noggrant. Innan du målar om, försök att eliminera orsaken till kontamineringen.

Kraterbildning

Så känner du igen det

Uppkomst av små skålformade nedsänkningar i färgskiktet – bör ej förväxlas med krypning, då orsakerna skiljer sig åt.

Orsak

Bubblor bestående av luft eller lösningsmedel spricker och lämnar efter sig små kraterliknande nedsänkningar när färgen torkar

Så förebygger du det

 • Kolla efter nålstick eller porösa ytor som kan ha frisläppt luft.
 • Om du målar trä, försöka måla eller fernissa senare på dagen. I takt med att ytan svalnar dras luft in i träet snarare än att tryckas ut av ökande temperaturer.
 • Genom att tillsätta lämplig förtunning ger man luften tid att försvinna innan härdningsprocessen har gått för långt.
 • Låt färg eller fernissa stå en stund efter blandning innan applicering för att ge eventuella bubblor tid att försvinna.
 • Testa en annan typ av pensel eller roller.

Åtgärd

Försök att eliminera orsaken innan du slipar och målar om ytan.


Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis