Åtgärda vanliga problem

Avflagnande färg

Vad är det och hur åtgärdar jag det?

På grund av någon av följande orsaker kan det hända att din färgen har börjat flagna eller fått sämre vidhäftningsförmåga. Detta hänvisar till när stora eller små färgflagor släpper från ytan. Problem med flagande färg går dock att både förebygga och åtgärda.

Så känner du igen det

Färgen kan släppa mellan skikten, alternativt börjar hela färgsystemet att släppa från underlaget.

Orsaker och hur du undviker det

 1. Underlaget eller något av färgskikten har förorenats av olja eller fett. 
  Så undviker du det: Kontrollera att alla ytor är rena innan du börjar måla.
 2. Rost/korrosionsbildning på underlaget.
  Så undviker du det: Säkerställ att all rost/korrosionsbildning har avlägsnats från underlaget.
 3. Applicering av inkorrekt färgsystem, exempelvis ett tvåkomponentsystem ovanpå ett enkomponentsystem eller felaktigt enkomponentsystem ovanpå ett tvåkomponentsystem. 
  Så undviker du det: Applicera rekommenderat färgsystem.
 4. De maximala övermålningstiderna har överskridits i kombination med inkorrekta förbehandling.
  Så undviker du det: Följ rekommendationerna på etiketten/produktdatablad.       
 5. Applicering av ett för tjockt färgskikt, vilket leder till krackelering. 
  Så undviker du det: Följ rekommendationerna på etiketten/produktdatablad.       
 6. Uppbyggnad av färgskikt på färgskikt under en längre tid, vilket till slut leder till färgsläpp. 
  Så undviker du det: Avlägsna gamla färgskikt.
 7. Bottenfärgen har varit på land för länge. 
  Så undviker du det: Såvida de inte är av en typ som är lämpad för det, undvik att låta bottenfärger stå exponerade på land för länge.

Åtgärd

 • Skrapa eller slipa ner lösa skikt, se även till att fasa ut kanterna på de underliggande skikten för att ge en jämn överlappning. Tvätta med färskvatten för att avlägsna alla föroreningar. Bättra och applicera grundfärg och lackfärg efter behov.
 • TORRSLIPA ALDRIG BOTTENFÄRG. Av hälso- och säkerhetsskäl får bottenfärg enbart våtslipas (efter behov).
 • I vissa fall kan det vara omöjligt att slipa ner skiktet till en jämn yta. I dessa fall bör hela skiktet och/eller färgsystemet avlägsnas.

Måla din båt som ett proffs

Hitta de bästa produkterna för att underhålla din båt

Få allt stöd du behöver för att måla din båt med självförtroende

Dra nytta av vår kontinuerliga innovation och vetenskapliga expertis