Råd fra ekspertene

Hvordan kan et bunnstoff være bra for miljøet??

Selv om dette høres ut som et merkelig spørsmål så finnes det mange grunner til at et bunnstoff kan være bra for miljøet. Forestill deg at vi ikke bruker bunnstoff på en båt. Etter en kort tid vil undervannskroget være overgrodd med slim, alger, rur og skjell. Går man da for motor vil man trenge mer kraft for å opprettholde cruise farten p.g.a. draget fra begroingen på skroget. Det er bevist at en båt som er kraftig begrodd bruker 40% mer drivstoff og slipper ut 40% mer drivhusgasser i form av (CO2SOx).
Bruker man bunnstoff vil man eliminere draget fra begroingen, og i følge American Chemistry Cuncil vil dette spare 200 millioner tonn av CO2 og 5 million tonnes of SO2 hvert år.
Bunnstoff gagner også miljøet på andre måter. 90% av verdens last transporteres sjøveien. Der er også tusenvis av lyst- og cruisebåter som ferdes på alle verdenshav hvert år. Hvis ikke disse blir "stoffet" vil de raskt bli overgrodd og det er lett å forstille seg hvordan fremmede arter av marine organismer vil spre seg over alle hav og elver verden over. Et begrodd skrog kan lett transportere uønskete arter inn i sensitive økosystemer og ved å bruke bunnstoff så hindrer vi dette.
Bunnstoff reduserer forurensingen også. Hvordan? Et skip må i tørrdokk for rengjøring, maling og reparasjoner. Unnlater man åbruke bunnstoff vil intervallene for dokking gå dramatisk opp og intervallene for dokking blir vesentlig kortere. Dette fører til økt forurensing og utslipp fra slipper og verft. Ved å bruke bunnstoff vil intervallene for dokking bli langre og forurensingen mindre.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse