Råd fra ekspertene

Fjerning av bunnstoff

Steg 1: Helse og Sikkerhet

Før du begynner med noen forberedelser, sjekk at du har tilstrekkelig utlufting. Sjekk også at du har verneutstyr. Vi anbefaler vernebriller eller visir, nitril gummihansker, en overall (slik at ikke bar hud blir eksponert) og en ådredretts maske som tåler løsemidler eller en friskluftmaske (hvis du arbeider på stor flater eller på plasser hvor det ikke er god utlufting).

Steg 2: Forbehandling

Høytrykkspyl for å fjerne løst bunnstoff. Se til at flak og avfall etter spylingen blir samlet opp og deportnert på forsvarlig måte. Masker området som skal behandles.

Steg 3: Påføring av Interstrip

Påfør Interstip flødig med en gammel kost og følg bruksanvisningen på boksen

La dette ligge på overflaten. Produktet trenger tid for å virke. Tiden det tar vil være avhengig av temperatur og mengde bunnstoff.

Steg 4: Fjerne gammelt bunnstoff

Fjern bunnstoffet mens det ennå er bløtt med en butt skrape. Interstrip kan fjerne flere lag om gangen, men hvis det er en tykk film kan det bli nødvendig å gjenta behandlingen. Saml opp avfall og depotner dette på en sikker måte. Påfør nytt bunnstoff etter sliping og priming av skroget.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse