Råd fra ekspertene

Fjerning av gammel maling eller lakk

Når du skal forbehandle en overflate som allerede har vært malt eller lakkert kan det bli nødvendig å fjerne gammel maling eller lakk ned til bart underlag. Dette gjelder særlig hvis malingen eller lakken er i dårlig stand eller du skal skifte fra et 1- til et 2-komponent malingsystem.

Steg 1: Helse og Sikkerhet

Før du begynner med noen forberedelser, sjekk at du har tilstrekkelig utlufting. Sjekk også at du har verneutstyr. Vi anbefaler vernebriller eller visir, nitril gummihansker, en overall (slik at ikke bar hud blir eksponert) og en støvmaske.

Steg 2:

Fjern all løs maling og lakk som flasser eller viser tegn på at den er løs fra underlaget med en butt skrape.

Steg 3:

Rengjør overflaten med Super Cleaner og skyll med ferskvann. Vær sikker på at du har fått vekk gammel polish og voks og at overflaten er ren.

Steg 4:

Slip med 60-120 papir for å fjerne så mye som mulig av gammel maling eller lakk.

Steg 5:

Forbehandle overflaten i henhold til bruksanvisning eller Malingshåndboken

”Tips og råd til en perfekt finish.”

Når du fjerner gammel maling eller lakk, bruk en malingsfjerner for gelcoat.

Når du arbeider med tre. Arbeid alltid med trefibrene enten du sliper eller lakkerer. Slik unngår du striper som kan vise igjennom selv etter mange lag maling eller lakk.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse