Råd fra ekspertene

Hva er ‘Relativ Luftfuktighet’?

Relativ Luftfuktiget – forkortes ofte som RF eller RH – måler den mengde vanndamp som er i luften, sammenliknet med hvor mye vann luften kan holde i en gitt temperatur. F. eks. hvis RF er oppgitt til å være 50% ved 23°C så vil dette indikere at luften inneholder 50% av det maksimale den kan holde ved 23°C. 100% RF indikerer at luften har nådd maks. fuktighet. Når fuktig luft kommer i kontakt med kaldere luft, eller en kald overflate, vil vanndampen gå over til vanndråper. Når dette skjer på en overflate kaller vi det ”Duggpunkt”. Påfør aldri maling hvis den relative luftfuktigheten er over 85%. Ved dette nivået vil du nå duggpunktet uansett lufttemperatur. Relativ Luftfuktighet kan måles med et hygrometer eller et hygro termometer som måler både temperatur og fuktighet.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse