Råd fra ekspertene

Maling av kjølsvin

Et malt og behandlet kjølsvin er lett å holde rent og du unngår lukt fra olje og annet avfall. Det blir også lettere å finne den muttern du mistet når du overhalte maskinen.

Steg 1: Helse og Sikkerhet

Før du begynner med noen forberedelser, sjekk at du har tilstrekkelig utlufting. Sjekk også at du har verneutstyr. Vi anbefaler vernebriller eller visir, nitril gummihansker, en overall (slik at ikke bar hud blir eksponert) og en ådredretts maske som tåler løsemidler eller en friskluftmaske (hvis du arbeider på plasser hvor det ikke er god utlufting).

Tidligere malte flater:

Steg 2: Inspeksjon

Sjekk området som skal behandles for skade, flassing, riper og andre tegn som indikerer at malingen ikke sitter godt til underlaget.

Steg 3: Forbehandling – i god stand

Rengjør med Super Cleaner og skyll med ferskvann. Slip med 280-320 papir. Rengjør godt og la tørke. Gå til Steg 5.

Forbehandling – i dårlig stand

Hvis den tidligere toppstrøksmalingen flasser er bærer tegn på at den ikke sitter godt i underlaget bør den fjernes.

Bare overflater:

Steg 4: Priming

Bare overflater bør primes for å få god heft til underlaget og for å få en jevnere flate før du påfører Danboline. Ditt valg av primer er avhengig av materiale. Husk å sjekke tørkeog overmalingstider nøye på etikett og produktdatablad.

Hvis materiale er glassfiber med topcoat så trenger du ikke å prime.

Steg 5: Påføring

Slip primeren jevn med 180-280 papir og fjern slipestøv med en fille eller en klibbduk.

Påfør 1-2 strøk Danboline, og sørg for god utlufting mens malingen tørker

For ekstra beskyttelse mot vanninntrengning i kjølsvin av glassfiber bruk et Gelshield produkt før påføring av Danboline.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse