Råd fra ekspertene

Behandling av drev, påhengsmotorer, propeller og kjøl

Drev og propeller er som regel laget i aluminium. Propeller er vanligvis i bronse eller aluminium og kjøler er gjerne i støpejern eller bly. Det er viktig å velge rett type bunnstoff som er hardt nok, og som er kompatibel med materiale du skal male.

Steg 1: Helse og Sikkerhet

Før du begynner med noen forberedelser, sjekk at du har tilstrekkelig utlufting. Sjekk også at du har verneutstyr. Vi anbefaler vernebriller eller visir, nitril gummihansker, en overall (slik at ikke bar hud blir eksponert) og en ådredretts maske med et filter som tåler løsemidler.

Steg 2: Forbehandling

Nøkkelen til en god beskyttelse av metaller under vann er å finne den beste primer for det materiale du har. Før du starter opp jobben, sjekk hvilke ulike metaller som skal behandles.

Steg 3: Priming

Påfør en primer og bunnstoff som passer til det materiale du skal behandle og følg bruksanvisningen nøye

Steg 4: Påføring av bunnstoff

Påfør bunnstoffet du har valgt i rett filmtykkelse og følg overmaling- og sjøsettingstider som er angitt I bruksanvisningen.

”Pass på sinkanodene!”

Sinkanodene må ikke overmales med primer eller bunnstoff. Dette vil skade og svekke anodens effekt noe som kan skade andre vitale deler på undervannskroget. Når du maler metall under vannlinjen er det vanskelig å forutse hvordan heft og slitasje vil bli påvirket over lengre tid. Dette gjelder særlig på propeller. En grundig forbehandling er det viktigste for å få god heft mellom overflate, primer og bunnstoff.

Du kan bruke malingskalkulatoren vår til å beregne hvor mye produkt som kreves. Legg inn båttype og -dimensjoner, produktet du bruker og antall strøk som det er behov for, og du vil få et nyttig overslag.

Hvor mye produkt trenger jeg?

Vi vil hjelpe deg med å beregne hvor mye produkt du har behov for.

Hvilket produkt ønsker du å male med?

Hvilken type båt?

Motorbåt

Seilbåt med finnekjøl

Seilbåt med lang kjøl

Hva er arealet under vannlinjen?

Skjul beregningsformel Vis beregningsformel

1 x LVL x (B+D) = Areal under vannlinje (m2)

0,5 x LVL x (B+D) = Areal under vannlinje (m2)

0,75 x LVL x (B+D) = Areal under vannlinje (m2)

Forkortelser
LOA = Største lengde
LVL = Lengde ved vannlinje
B = Bredde
D = Dyptgående
F = Fribord

Hvilken påføringsmetode?

Hvor mange strøk ønsker du å påføre?

Hvis du legger inn færre antall strøk enn det som er anbefalt, kan dette virke inn på beleggets yteevne.

For å male en ? x ? x ? ??, med ? strøk

Vil du trenge ? liter med

Advarsel, dette verktøyet gir kun et overslag

Vis produkt

Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse