Råd fra ekspertene

Hva mer kan forårsake en brann og eksplosjon?

1.     Ikke røyk på steder hvor maling lagres eller brukes.

2.     Se til at lokket på boksen sitter godt på. Organiske tynnere fordamper og blander seg med luft og lett antennes med en gnist eller sigarett.

3.     Unngå bruk av åpen flamme hvor maling lagres, er åpnet eller blir påført. Unngå gnister fra metall, mobiltelefoner, elktriske installasjoner som slåes av og på, eller defekte elektriske installasjoner.

4.     Unngå gnister fra metall, mobiltelefoner, elktriske installasjoner som slåes av og på, eller defekte elektriske installasjoner.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse