Råd fra ekspertene

Påføring av toppstrøk

Før du starter med et malingsprosjekt bør du vurdere følgende;

1.     Hvilket forarbeide trengs

2.     Må man ta hensyn til materiale og Hvor mye reparasjon trengs.

3.     Hvor mye reparasjon trengs.

Steg 1: Helse og Sikkerhet

Før du begynner med noen forberedelser, sjekk at du har tilstrekkelig utlufting. Sjekk også at du har verneutstyr. Vi anbefaler vernebriller eller visir, nitril gummihansker, en overall (slik at ikke bar hud blir eksponert) og en ådredretts maske med filter som tåler løsemidler.

Tidliger malte flater:

Steg 2: Inspeksjon

Sjekk området som skal behandles for skade, flassing, riper og andre tegn som indikerer at malingen ikke sitter godt til underlaget.

Steg 3: Forbehandling – i god stand

Rengjør grundig med Super Cleaner slik at polish, voks og forurensing fjernes fra overflaten. Vask ned med ferskvann og la tørke. Slip til en jevn overflate med 280-320 papir. Rengjør godt og se til at slipestøv er fjernet. Gå til Steg 6.

Forbehandling – i dårlig stand

Hvis den tidligere toppstrøksmalingen flasser er bærer tegn på at den ikke sitter godt i underlaget bør den fjernes.

Steg 4: Maskering

Før du begynner å prime eller grunne, masker området som skal behandles.

Bare overflater:

Steg 5: Priming

Bare overflater bør primes for å få god heft til underlaget og for å få en jevnere flate før grunning. Ditt valg av primer er avhengig av materiale. Husk å sjekke tørke- og overmalingstider nøye på etikett og produktdatablad.

Steg 6: Grunning

Primete og tidligere malte flater må grunnes. En grunning vil gi bedre dybde i fargen og gir et system som er mer slitesterkt. International har to grunninger til toppstrøkene.

Påfør toppstrøket i henhold til bruksanvisning.

”Få et perfekt resultat hver gang!”

  • Hold pensel i 45° i forhold til overflaten når du stryker ut malingen, dette minsker risken for penselmerker.
  • Best finish på store flater får du ved at to jobber sammen, en påfører og den andre kommer rett etter og stryker ut finishen.
  • Rengjør eller skift pensel hvert 20 minutt. Bruk alltid en lo fri klut ved rengjøring.
  • Rør om i boksen med jevne mellomrom under arbeidet
  • Fukt bakken med vann rundt området du arbeider. Dette binder og hindrer støv.
  • Bruk en brukt pensel for siste strøk. Da vil ikke penselhår løsne og faren for penselmerker blir minimale.
  • Begynn med arbeide på en tørr, varm morning – kaldt vær sinker tørken og fuktighet påvirker glansen.
  • Ikke påfør produktet rett fra boksen, det vil gi forurensing i produktet.

Hell mengden du skal bruke i en seperat beholder eller boks.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse