Løs vanlige problemer

Kraftig begroing

Hva er problemet, og hvordan løser jeg det?

Begroing under vannlinjen som skjer tidligere enn forventet. Dette kan være på grunn av at det ikke er brukt korrekt bunnstoffstyrke for farvannet der båten ligger fortøyd eller brukes, og av forskjellige andre grunner som listet her.

Hvordan gjenkjenne problemet

Begroing som er vanskelig å fjerne. Dette er ikke det myke, slimete stoffet som lett kan vaskes vekk. Bunnstoffet kan vise tegn på sterk misfarging med svarte flekker eller en bleking av fargen. Det er også mulig at bunnstoffet blir klebrig rundt vannlinjen.

Årsak / Forebyggende tiltak / Behandling/reparasjon.

Årsak 1: Utilstrekkelig mengde maling påført.

Forebyggende tiltak: Det er ikke antallet strøk som er den essensielle faktoren, det er den totale mengden maling som påføres som er viktig. Hvis det tar flere strøk enn det som er spesifisert for å oppnå korrekt mengde, så skal dette påføres.

Behandling/reparasjon: Påfør korrekt mengde maling.


Årsak 2: Et fartøy som blir stående på land i lang periode vil bli påvirket av varme og sollys. Dette gir lett oksidering av overflaten. Den kan også påvirkes av eksos, malingssprut og vindbåren forurensning som setter seg i malingen når den tørker.

Forebyggende tiltak: Pass på at maks. tid nedsenket i vann for bunnstoffet som spesifisert i databladet ikke overskrides.

Behandling/reparasjon: Fjern eventuell begroing, våtslip og, hvis mulig, vask med ferskvann under trykk for å gjenoppfriske overflaten.


Årsak 3: Bunnstoff kan bunnfelle ved oppbevaring i beholderen. Dette bunnfallet kan inneholde betydelige mengder av biocidet. I ekstreme tilfeller kan det aktive stoffet bli liggende uberørt i bunnen av beholderen og bli kastet sammen med denne.

Forebygging: Rør malingen godt om før bruk.

Behandling/reparasjon: Påføring av nytt bunnstoff er eneste alternativ.


Årsak 4: Så snart bunnstoffet er nedsenket i vann tar det en kort stund før det begynner å virke. En nymalt båt som sjøsettes og/eller ligger fortøyd i et område med uvanlig høyt nivå av begroingsorganismer, kan få begroing før tiden. Dette skjer vanligvis når rur yngler, og da disse utvikler seg raskt kan de fremstå som små, hvite prikker som gradvis vokser seg større i løpet av noen uker.

Forebyggende tiltak: Eneste forebyggende tiltak er å flytte båten til et annet sted.

Behandling/reparasjon: Fjern all begroing, våtslip og, hvis mulig, vask med ferskvann under trykk for å gjenoppfriske overflaten.


Årsak 5: Mye regn kan redusere saltholdigheten til sjøvann. Dette kan redusere enkelte ablative/eroderende bunnstoffers evne til å erodere eller frigjøre biocid i en periode til vannet har fått tilbake sin normale saltholdighet.

Forebyggende tiltak: Dessverre er det ingenting du kan gjøre for å endre naturens gang.

Behandling/reparasjon: Fjern all begroing, våtslip og, hvis mulig, vask med ferskvann under trykk for å gjenoppfriske overflaten.


Årsak 6: Avrenning fra land, gjennom avløpsrør eller ved naturlig avrenning fra grunnen, kan inneholde en rekke kjemikalier som fosfater / sulfater fra gjødsel, avrenning fra gamle søppelfyllinger og mer. Alle disse kan ha svært negativ virkning på bunnstoffet.

Forebyggende tiltak: Eneste forebyggende tiltak er å flytte båten til et annet sted.

Behandling/reparasjon: Fjern all begroing, våtslip og, hvis mulig, vask med ferskvann under trykk for å gjenoppfriske overflaten.


Årsak 7: Mye regn eller høyere enn normal havtemperatur kan frigjøre næringsstoffer fra havbunnen og føre til større mengder tilgjengelig mat. Dette resulterer i høyere tetthet av begroingsorganismer og dermed større utfordring for den begroingshemmende malingen. I alvorlige tilfeller er det mulig at malingen ikke håndterer en slik utfordring.

Forebyggende tiltak: Dessverre er det ingenting du kan gjøre for å endre naturens gang.

Behandling/reparasjon: Fjern eventuell begroing, våtslip og, hvis mulig, vask med ferskvann under trykk for å gjøre bunnstoffet grundig rent.


Årsak 8: Fartøyer som ikke er i bruk over lange perioder kan bli helt dekket til når stormer kaster opp gjørme og slam. Slik tildekking resulterer i at malingen ikke er i stand til å erodere og/eller frigjøre sin biocid-komponent med riktig hastighet.

Forebyggende tiltak: Bruk båten oftere og/eller vaske den lett ned etter en slik hendelse.

Behandling/reparasjon: Fjern eventuell begroing, våtslip og, hvis mulig, vask med ferskvann under trykk for å gjøre bunnstoffet grundig rent.


Årsak 9: Hvis skroget vaskes for hardt for ofte kan filmlaget slites ned til et nivå der det ikke er sterkt nok til å motstå begroing. Dette skjer vanligvis rundt vannlinjen.

Forebyggende tiltak: Bruk utstyr som vasker mer forsiktig.

Behandling/reparasjon: Revurder valg av bunnstoff, dvs. bruk et produkt av hardere type.


Årsak 10: Feil katodisk beskyttelse på metallskrog kan føre til at kobberbasert bunnstoff ikke frigjør kobberet på korrekt måte.

Forebygging: Korriger nivået av beskyttelse festet til skroget.

Behandling/reparasjon: Våtslip, og hvis mulig vask med ferskvann under trykk for å gjenoppfriske overflaten.


Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse