Løs vanlige problemer

Flassende maling

Hva er problemet, og hvordan løser jeg det?

Som vi vil vise nedenfor, er det en rekke grunner til at malingen på båten din kan løsne eller mangle vedheft. Malingen flasser da av i store eller små flak, men det er mulig å forebygge og behandle dette problemet.

Hvordan gjenkjenne problemet

Individuelle malingslag skiller seg eller hele malingssystemet flasser av fra underlaget.

Årsaker og forebyggende tiltak

 1. Olje eller fett på underlaget eller ett av lagene med maling.
  Forebyggende tiltak: Sørg for at alle overflater er rene før maling.
 2. Rust/korrosjon på underlaget.
  Forebyggende tiltak: Sørg for at all rust/korrosjon er fjernet.
 3. Feil malingssystem, som for eksempel et 2-komponentprodukt på toppen av et 1-komponentprodukt, eller feil 1-komponentprodukt på toppen av et 2-komponentprodukt.
  Forebyggende tiltak: Bruk korrekt system.
 4. Maks. antall overmalinger overskredet og korrekt forbehandling ikke utført.
  Forebyggende tiltak: Følg anvisningene på etiketten nøye.
 5. Malingslag som legges for tykt fører til overdreven krymping.
  Forebyggende tiltak: Følg anvisningene på etiketten nøye.
 6. Oppbygging av strøk over lange perioder gir innvendig stress.
  Forebyggende tiltak: Fjern lag med gammel maling
 7. Bunnstoff har fått tørke ut for lenge.
  Forebyggende tiltak: La ikke bunnstoff være eksponert i lange perioder med mindre de er av typer som egner seg for dette.

Hvordan behandle/reparere

 • Skrap eller slip vekk løs maling til du får en fin, fast kant, og puss ned kantene på intakt maling for jevn overlapping. Vask overflaten med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.
 • BUNNSTOFF MÅ ALDRI TØRRSLIPES. Av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige grunner skal bunnstoff kun våtslipes.
 • Det er ikke alltid mulig å få en fin, fast kant, og i slike tilfeller kan det være at hele malingslaget og/eller -systemet må fjernes.

Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse