Løs vanlige problemer

Flak, sprekker og crazing

Hva er problemet, og hvordan løser jeg det?

Dette er når individuelle lag eller et helt malingssystem sprekker helt, eller danner crazing – et nett av fine sprekker. Det er mange grunner til at dette skjer, men med nøye forberedelser før maling og noen enkle forholdsregler kan problemet forebygges.

Hvordan gjenkjenne problemet

Defekten kalles ofte crazing fordi den minner om et bruddhelle-mønster (crazy paving) eller krokodilleskinn. Malingen krøller seg ofte opp når den flasser av fra overflaten.

Årsaker og forebyggende tiltak

 1. Oppbygging av strøk over lange perioder gir innvendig stress.
  Forebyggende tiltak: Sørg for at ny maling påføres gamle malingssystemer som er i god stand.
 2. Maks. antall overmalinger overskredet og korrekt forbehandling ikke utført.
  Forebyggende tiltak: Sørg for å følge anbefalinger og retningslinjer på f.eks. etiketter og tekniske datablader.
 3. Feil malingssystem, som for eksempel et 2-komponentprodukt på toppen av et 1-komponentprodukt, eller feil 1-komponentprodukt på toppen av et 2-komponentprodukt.
  Forebyggende tiltak: Sørg for å følge anbefalinger og retningslinjer på f.eks. etiketter og tekniske datablader. Bland ikke systemer.
 4. Sterke løsemidler brukt på eller sammen med konvensjonelle malingslag vil virke inn på den underliggende malingen.
  Forebyggende tiltak: Bruk riktige løsemidler til å tørke av eller tynne ut produkter.
 5. Eldre/gammelt bunnstoff som ikke behandles på korrekt måte før ny maling påføres.
  Forebyggende tiltak: Sørg for at ny maling påføres gamle malingssystemer som er i god stand. BUNNSTOFF MÅ ALDRI TØRRSLIPES. Av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige grunner skal bunnstoff kun våtslipes (hvis nødvendig).
 6. Malingslag som legges for tykt fører til overdreven krymping
  Forebyggende tiltak: Pass på å følge anbefalinger og retningslinjer på f.eks. etiketter og tekniske datablader.
 7. Bevegelse i underlaget, som på gelcoat-/komposittbåter med tynne laminater og på trebåter med overlappende bord.
  Forebyggende tiltak: Prøv 1-komponent i stedet for 2-komponent maling.
 8. Overmalingsanbefalinger ikke fulgt eller feil malingssystem påført, f.eks. feil primer brukt med bunnstoffet.
  Forebyggende tiltak: Pass på å følge anbefalinger og retningslinjer på f.eks. etiketter og tekniske datablader.
 9. Lag med bunnstoff, og da spesielt harde typer, som bygger seg opp over mange år.
  Forebyggende tiltak: Sørg for at maling påføres gamle malingssystemer som er i god stand.

Hvordan behandle/reparere

 • Skrap eller slip vekk løs maling til du får en fin, fast kant, og puss ned kantene på intakt maling for jevn overlapping. Vask med ferskvann for å fjerne all forurensning. Lapp, legg på primer og påfør toppstrøk etter behov.
 • BUNNSTOFF MÅ ALDRI TØRRSLIPES. Av helse-, miljø- og sikkerhetsmessige grunner skal bunnstoff kun våtslipes (hvis nødvendig).
 • Det er ikke alltid mulig å få en fin, fast kant, og i slike tilfeller er det mulig at hele malingslaget og/eller -systemet må fjernes.

Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse