Løs vanlige problemer

Matthet eller tap av blankhetsgrad i maling

Hva er problemet, og hvordan løser jeg det?

Dette er en overflatedefekt som påvirker helblank maling og/eller farge på toppstrøksmaling. Hvis dette skjer på overflaten og ikke fjernes på adekvat måte, er det mulig at du ikke vil legge merke til det før prosjektet er fullført. Derfor er det best å ta seg av dette så snart det oppdages. Det er et fenomen som ofte oppstår med aminherdet epoksy.

Hvordan gjenkjenne problemet

Vanligvis vises dette som områder med lavere blankhetsgrad eller et hvitaktig skjær i farget maling.

Årsaker og forebyggende tiltak

 • Epoksyharpiks og enkelte epoksyprimere vil, hvis de herder under kjølige eller fuktige forhold, utvikle en tåkete eller klebrig film på overflaten. Dette er en reaksjon mellom herdemiddelet (herderen) og karbondioksid og fuktighet i luften. Det er et problem som vanligvis oppstår under kjølige, fuktige forhold, men kan også forekomme under varme forhold hvis fuktigheten er høy.
  Forebyggende tiltak:: Bruk epoksyprodukter under varme, tørre forhold hvis mulig. Følg anbefalinger fra malingsleverandøren.
 • Toppstrøk, og da spesielt 2-komponent polyuretanprodukter, kan påvirkes av dugg eller tåke tidlig på kvelden. Fuktighet som dannes i luften, eller på malingens overflate, reagerer med underlaget og gir lav blankhetsgrad eller matte områder på noen av eller alle de malte flatene – mer vanlig på horisontale enn vertikale flater.
  Forebyggende tiltak: Mal ikke når malingen i herdeprosessen vil bli eksponert for kjølige, fuktige forhold. Følg anbefalinger fra malingsleverandør.
 • Svetting kan skje når maling påføres under fallende temperatur. Når maling påføres en overflate vil fordampingen av løsemidler kreve energi. Dette blir hentet fra gjenstanden som males, noe som igjen gjør at overflatetemperaturen faller. Under kalde eller svært fuktige forhold kan dette føre til at det danner seg fuktighet på overflaten, noe som vil påvirke blankhetsgraden.
  Forebyggende tiltak: Vær oppmerksom på at værforholdene kan endre seg senere på dagen eller tidlig kveld. Følg malingleverandørens anbefalinger.

Hvordan behandle/reparere

 • Slik svetting kan enkelt fjernes med varmt såpevann, og underliggende herdet epoksy vil ikke påvirkes.
 • Toppstrøkmalinger som utsettes for fuktighet må pusses ned og males på nytt.

Mal båten din som en proff

Finn de beste produktene for å holde båten din i topp stand

Få all den støtten du trenger til føle deg trygg på å male selv

Dra fordel av vår stadige nyskapning og vitenskapelige kompetanse