Advies van de expert

Wat doet de Yacht afdeling in haar fabrieken om de emissies ten behoeve van het milieu te verminderen?

Hoewel wij in de eerste plaats een fabrikant van jachtverven zijn, erkent de Yacht business dat we ervoor moeten zorgen dat onze activiteiten uitgevoerd worden op een sociaal en ecologisch verantwoorde wijze. Als zodanig vormen het rekening houden met én het verminderen van de invloed van onze activiteiten op het milieu belangrijke elementen in onze bedrijfsstrategie. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in onze fabrieken, met de nadruk op het terugdringen van de hoeveelheid afval, recycling van verpakkingen en efficiënter gebruik maken van onze energie.


Om dit te bereiken genereert ons management programma elk jaar doelstellingen voor verbeteringen met regelmatige tussentijdse evaluaties voor continue verbetering.

Afvalvermindering en recycling

De ingebruikname van een automatisch systeem voor de reiniging van de mengvaten was een dergelijke verbetering en heeft grote voordelen. Één van de voordelen is een aanzienlijke vermindering van het verbruik van oplosmiddelen tijdens het schoonmaken.

Voorheen werden de mengvaten handmatig gereinigd, waarbij ongeveer 15 liter oplosmiddel per mengvat werd gebruikt. Er is een systeem ingevoerd, dat mengvaten automatisch reinigt met behulp van mechanische borstels en sproeiers. Tevens bevat dit systeem een reservoir om oplosmiddelen op te vangen, wat het hergebruik van oplosmiddelen mogelijk maakt.

Als gevolg van dit systeem is er een enorme vermindering in het gebruik van vers oplosmiddel. Het in dit systeem gebruikte oplosmiddel wordt gerecycled tot een schoon en bruikbaar oplosmiddel en wordt daarna hergebruikt in de fabriek.

Het nieuwe systeem kan ongeveer 30 mengvaten schoonmaken voordat het oplosmiddel reservoir (180 liter) verwisseld dient te worden. Dit betekent dat het verbruik van oplosmiddelen is verlaagd van 15 liter tot ca. 6 liter per mengvat.

De afname van het totale jaarlijkse verbruik van oplosmiddelen wordt geraamd op ongeveer 13.500 liter. Een bijkomend voordeel is dat de operator door het gesloten systeem aan minder oplosmiddelen blootgesteld wordt.

Vermindering van verpakkingsafval

Door actieve recyclingprogramma's voor plastic, karton, metaal en papier (inclusief zakken voor grondstoffen), die normaal gesproken naar de stortplaats werden gebracht, heeft de fabriek in Engeland een significante vermindering in afval in gewicht (en volume) bereikt.

Een groot deel van het afval wordt nu samengeperst en verkocht voor recycling. Als gevolg van deze maatregelen is het gewicht van het materiaal dat wordt geperst en naar de stortplaats wordt gebracht nu met meer dan 40% gedaald ten opzichte van 2008, en dit blijft een jaarlijks dalende trend.

Buiten het verminderen en recyclen van afval hebben we ook (waar mogelijk) de secundaire verpakking van onze producten geëlimineerd, bijvoorbeeld met recente veranderingen in de verpakking van onze epoxy plamuren. Met de invoering van de UN goedgekeurde vulstofemmers zijn omdozen niet langer noodzakelijk.

Gekoppeld aan onze eigen interne maatregelen op het gebied van verpakkingen hebben wij al onze Europese leveranciers van verpakkingen geëvalueerd om ervan verzekerd te zijn dat zij hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de afvalstoffen voorschriften in acht nemen.

We zijn momenteel bezig met een herziening van de verpakking van onze inkomende grondstoffen, met name de transportverpakking van de grondstoffen die wij ontvangen op onze site. Het verpakkingsafval dient op één van de onderstaande manieren hergebruikt te kunnen worden:

a)Recycling
b)Verbranding met warmteterugwinning
c)Composteren of biologische afbraak
d)Hergebruik

Efficiënt gebruik van energie

De dispergeermachines die in de fabriek gebruikt worden om verf te maken zijn voorzien van omvormers, wat betekent dat wanneer de dispergeermachine op lagere snelheden draait de snelheid van de motor nu is verlaagd, waardoor energie wordt bespaart. Er wordt geschat dat door de omvormer het energieverbruik met 50% is verlaagd.

Deze wijzigingen besparen genoeg elektriciteit om 212 gemiddelde Britse woningen voor 1 jaar te voorzien van electriciteit.

Een programma om de verlichting te vervangen loopt al een aantal jaar. Dit houdt in de vervanging van oude armaturen met energiezuinige verlichting en het gebruik van gezoneerde verlichting met bewegingsmelders en timers om energie te besparen.

Een nieuwe installatie voor biologische behandeling van vluchtige organische stoffen (VOS) heeft een dramatische vermindering van het energieverbruik in de Yacht fabriek in de Verenigde Staten opgeleverd - dit bespaart genoeg gas om het equivalent van 129 huishoudens per jaar te voorzien van warmte.

De fabriek in de Verenigde Staten verbrandde vroeger alle VOS die werden gegenereerd op de site in een thermische oxidator die aardgas verbruikte en kooldioxide genereerde. In 2006 werd deze oxidator vervangen door een milieuvriendelijker apparaat.

Het milieuvriendelijker apparaat maakt gebruik van bacteriën die de VOS verteren en omzetten in kooldioxide en water. VOS die niet door de bacteriën verteerd zijn in de eerste passage door het toestel, worden geadsorbeerd aan actieve koolstof. Tijdens pauzes in de productie wordt deze koolstof zachtjes verwarmd en de VOS gedesorbeerd en teruggekoppeld naar de biofiltratie eenheid. Dit maakt het proces zeer zuinig en efficiënt en zorgt voor een reductie van 96% van de uitlaatgassen van VOS bij het proces.

In het eerste jaar na ingebruikname is het gasverbruik op de site verlaagd met 13 miljard BTU. Om dit in context te zetten: dit is genoeg gas om 129 huishoudens per jaar te voorzien van warmte. Het gemiddelde USA huishouden met vier personen verbruikt 101 miljoen BTU / jaar. Elke 100.000 BTU gebruikte aardgas genereert naar schatting 6,1 kg CO2. Dat betekent dat de biologische eenheid bijna 800 ton CO2 per jaar bespaart ten opzichte van de manier die eerder op de site werd gebruikt.

Toekomstige geplande verbeteringen

In 2007 werd een Energie Reductie Team ingevoerd op het hoofdkantoor waaraan International Yachtpaint deelneemt. Het team kijkt naar processen die veel energie gebruiken en onderzoekt kansen voor verbetering met aanbevelingen voor de belangrijkste benodigdheden. Momenteel wordt onderzocht of het gebruik van zonnepanelen om een deel van de electriciteit voor onze Amerikaanse site te genereren haalbaar is.


Verf uw boot als een echte professional

Hier vindt u de beste producten om uw boot in uitstekende staat te houden

Krijg al het technische advies om vol vertrouwen uw boot te schilderen

Profiteer van onze non-stop innovatie en wetenschappelijke kennis