Advies van de expert

Wat betekent "VOS"?

VOS staat voor "Vluchtige Organische Stoffen". De meeste oplosmiddelen in verf zijn vluchtige organische stoffen.

Waarom zijn oplosmiddelen noodzakelijk in verf? Oplosmiddelen in verf zorgen voor vermindering van de viscositeit en verbeteren de doorstroming en nivellering van de verf. Oplosmiddelen zijn essentieel in vele jachtlakken, een belangrijk voorbeeld zijn aflakken. Hiervan wordt verwacht dat zij een uitstekende esthetiek hebben en vereisen derhalve uitstekende vloei-eigenschappen.

VOS vervliegen uit coatings tijdens het drogen en stijgen in de lucht. Ze mengen met andere chemicaliën die afkomstig zijn uit de industrie-emissies en de uitlaatgassen van voertuigen (bijvoorbeeld oxiden van stikstof en zwavel). VOS van coatings en andere bronnen reageren met andere verontreinigende stoffen in de aanwezigheid van zonlicht en zorgen voor ozon (O3).

Ozon veroorzaakt bij voldoende hoge concentraties gezondheidsproblemen bij de mens, zoals bijvoorbeeld astma. Tevens veroorzaakt het schade aan de vegetatie, zoals landbouwgewassen en bossen. De stoffen die invloed hebben op het ontstaan van smog zijn vooral ozon en fijn stof en in mindere mate stikstofdioxide en zwaveldioxide.

De ozonconcentratie in de steden neemt toe, wat leidt tot grote smog problemen. Tijdens de organisatie van de Olympische Spelen in Peking 2008, was smog voor China een groot probleem. Smog komt vooral voor in grote steden met een concentratie van veel industrie en een hoog gemiddelde zonne-uren.

In de steden van ontwikkelingslanden (China, Korea, etc) is smog een nog groter probleem. De ontwikkelde landen, Europa en America, zijn op zoek naar verdere verbeteringen van de luchtkwaliteit. Om de opbouw van smog en ozon te controleren hebben landen een wetgeving ingevoerd die de hoeveelheid ozon beperkt: NOx, SOx en VOS.

De wetgeving wordt vanwege de impact van de VOS in toenemende mate steeds strenger en deze strengere wetgeving wordt doorgevoerd in steeds meer landen.

International Yachtpaint heeft al diverse producten ontwikkeld met een lager VOS-gehalte die binnen de marges blijven. Wij zijn bezig met een uitgebreid productontwikkelingprogramma zodat we onze klanten in de toekomst een volledig assortiment van nog meer producten met een lager VOS-gehalte kunnen bieden.


Schilder uw boot als een echte professional

Hier vindt u de beste producten om uw boot in uitstekende staat te houden

Krijg al het technische advies om vol vertrouwen uw boot te schilderen

Profiteer van onze non-stop innovatie en wetenschappelijke kennis