Advies van de expert

Wat zijn de toekomstige ontwikkelingsplannen van de jachtafdeling van AkzoNobel voor antifoulings met beperkte milieu-impact?

Voordat begonnen wordt met elke nieuwe ontwikkeling in de Research & Development laboratoria binnen de jachtafdeling van AkzoNobel zijn er diverse evaluaties en programma's die ervoor zorgen dat elke nieuwe antifouling volledig verenigbaar is met een reeks strenge interne beleidsnormen gericht op de mogelijke gevolgen van een nieuw product.


Deze omvatten; het uitvoeren van een volledige milieurisicobeoordeling geïntegreerd in het productontwikkelingsplan; gebruik van erkende niet-persistente biociden [die afbreken / ontgiften wanneer ze in het milieu terechtkomen]; het optimaliseren van de biocide niveaus voor producten die minimale hoeveelheden biocide vrijgeven (effectief zijn] en actief onderzoek / ontwikkelingprogramma's die efficiënte, maar groenere, antifoulings ontwikkelen.

Het merendeel van het antifouling onderzoek vindt plaats in de Marine & Protective Coatings (M & PC) Technology Centre in Newcastle, in het noordoosten van Engeland.


Dit team van baanbrekende wetenschappers werkt nauw samen met de Yacht laboratoria wereldwijd, en is gehuisvest in een state-of-the-art onderzoeksfaciliteit. Dit team is verantwoordelijk voor onderzoek naar nieuwe technologieën in coatings voor gebruik in het hele bedrijf. De belangrijkste speerpunten van onderzoek zijn: antifoulings, chemische en hittebestendige coatings, kleur / pigmentdispersie, brandbeveiliging en materialen / corrosie wetenschap.


Binnen het Technology Centre (TC) gaat de aandacht en een aanzienlijk deel van de werkzaamheden in onderzoek naar nieuwe oplossingen voor het biofouling probleem. Biofouling is het complexe natuurlijke proces/aangroei die plaatsvindt op de overgang van water naar vaste stof in grofweg vier fasen: biochemische conditionering van het oppervlak, kolonisatie door bacteriën, kolonisatie door ééncellige en kolonisatie door meercellige. Proefpanelen worden gedurende vele maanden in het water gehangen/gelegd, vervolgens worden deze panelen uitvoerig onderzocht en de resultaten worden geëvalueerd. De negatieve gevolgen van vervuiling en de voordelen van een schone romp zijn al eeuwen bekend, zoals gerapporteerd door Plutarchus in de eerste eeuw na Christus.


“(a vessel) glides lightly, and as long as it is clean, easily cuts the waves; but when it is thoroughly soaked, when weeds, ooze, and filth stick upon its sides, the stroke of the ship is more obtuse and weak; and the water, coming upon this clammy matter, doth not so easily part from it; and this is the reason why they usually scrape the sides of their ships.”


AkzoNobel Yacht is, in vergelijking met deze tijdspanne, slechts voor een relatief korte periode bezig met het oplossen van het aangroeiprobleem! Echter, International houdt zich al sinds de oprichting van het bedrijf, meer dan 100 jaar geleden, actief bezig met de ontwikkeling van aangroeiwerende coatings en antifoulings en is een voorloper bij diverse doorbraken in aangroeiwerende technologie.


De belangrijkste reden voor antifouling onderzoek is op dit moment het milieu. Zowel in het verminderen van de impact van biociden in onze producten als in het uitbrengen van nieuwe niet-biociden technologieën in de markt. Recentelijk, is het belangrijkste niet-biociden concept dat onderzocht wordt door het Technology centrum (TC) antifouling team gebaseerd op het creëren van een oppervlak dat de hechtsterkte van fouling-organismen vermindert, waardoor oppervlakken zichzelf schoonmaken onder het gewicht van vervuiling of door waterstroming. In de jaren '90 werd er al onderzoek naar deze technologie verricht echter het onderzoek naar 'foul-release' technologie werd gehinderd door een gebrek aan geschikte testmethoden en beperkte biologische kennis over hoe mariene organismen interactie hebben met niet-biociden op ondergedompelde testpanelen. Dit besef heeft geleid tot nieuwe methoden voor het meten van de hechting van mariene organismen op testpanelen en meer recentelijk de ontwikkeling van de eigen kweek van zeepokken en hiervoor hebben we een geavanceerd computergestuurd systeem ontwikkeld om kracht op de zeepok uit te oefenen en de kracht te registreren die nodig is om de zeepok te verwijderen.


Nieuwe methoden voor bepaling van de prestaties van de aangroeiwerende coatings in combinatie met studies van oppervlakte-eigenschappen (zoals bevochtiging en ruwheid), hebben geresulteerd tot de succesvolle ontwikkeling van een high-performance-based fluorpolymeer foul-release coating. Deze technologie, gepatenteerd in 2001, combineert zowel hydrofiele en hydrofobe oppervlakte-eigenschappen, die tot doel hebben de chemische en elektrostatische hechting tussen het oppervlak en een breed scala van organismen te minimaliseren.


Naast het zoeken naar nieuwe antifouling technologieën, continueren wij het onderzoek naar non-fouling oppervlakken. Een gebied van toenemende belangstelling is de beheersing van de fysisch-chemische oppervlakte structuur op een micro-en nanoschaal.


Het Technology Centre van International is actief betrokken bij de beoordeling van interne en extern afgeleide technologieën, zowel in samenwerking met universiteiten als met door de Europese Unie gefinancierde initiatieven.


Een dergelijk initiatief is het project AMBIO (Advanced nanogestructureerde oppervlakken voor de bestrijding van biofouling); een geïntegreerd programma voor de ontwikkeling en bestudering van nieuwe nano-gestructureerde oppervlakken voor de bestrijding van biofouling in het aquatisch milieu. Bij dit project, dat is gestart in 2005 met een totaal budget van € 17,9 miljoen, zijn industriële en academische partners uit heel Europa betrokken. Het Technology Centre van International was betrokken bij het testen van "kandidaat-technologieën" met als doel het selecteren van technologieën die geschikt zijn voor het testen op vaartuigen. Hoewel deze technologieën waarschijnlijk verdere ontwikkeling vereisen voordat zij voldoen aan de commerciële eisen, heeft deze vroegtijdige betrokkenheid International Paint een kritische 'voorsprong' gegeven in de ontwikkeling en levering van de volgende generatie van milieuvriendelijke antifouling.


Schilder uw boot als een echte professional

Hier vindt u de beste producten om uw boot in uitstekende staat te houden

Krijg al het technische advies om vol vertrouwen uw boot te schilderen

Profiteer van onze non-stop innovatie en wetenschappelijke kennis