Συμβουλές από ειδικούς

Μερικές από τις προειδοποιήσεις στις ετικέτες σας τι σημαίνουν με περισσότερες λεπτομέρειες;

Ερεθιστικό - σημαίνει ότι το υλικό μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία στο δέρμα. Διαβρωτικό - το υλικό θα προκαλέσει βλάβη στα μάτια και το δέρμα και μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα. Βλαβερό - αυτό το προϊόν μπορεί να είναι βλαβερό σε επαφή του δέρματος, με εισπνοή ή αναρρόφηση. Η διατύπωση θα προσδιορίσει ποιά. Πολύ Εύφλεκτο - σημαίνει ότι ένας σπινθήρας ή τσιγάρο μπορούν να ανάψουν φωτιά εάν το καπάκι του δοχείου δεν ήταν στη θέση του. Το χρώμα ή οι διαλύτες στο δοχείο, ή οι αναθυμιάσεις στον αέρα, μπορούν να πάρουν φωτιά ή να εκραγούν. Να αποφεύγετε αναρρόφηση - τροφή ή ποτά δεν πρέπει να παρασκευάζονται ή να καταναλώνονται σε περιοχές όπου αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται χρώμα. Αποφεύγετε να εισπνέετε - Η εισπνοή ατμού διαλυτικού από χρώμα ή σκόνη από γυαλοκαθάρισμα πρέπει να αποφεύγεται με παροχή επαρκούς εξαερισμού ή απορρόφησης. Εάν αυτό δεν είναι επαρκές (ή εάν αναφέρεται συγκεκριμένα στην ετικέτα) πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία. Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια - μπορεί να βλάψει τα μάτια και ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε προστασία ματιών κατά την εφαρμογή. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα - μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος. Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ρούχα όταν εφαρμόζετε ή αναμιγνύετε οποιαδήποτε προϊόντα βαφής.

Βάψτε το σκάφος σας σαν επαγγελματίας

Βρείτε τα καλύτερα προϊόντα για να διατηρείτε το σκάφος σας σε άριστη κατάσταση

Λάβετε όση υποστήριξη χρειάζεστε για να βάψετε ξένοιαστοι

Επωφεληθείτε από τη συνεχή μας καινοτομία και επιστημονική εμπειρία

Επιλέξτε τη χώρα σας

Τα προϊόντα και οι οδηγίες μας είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τη χώρα. Επιλέξτε τη δική σας παρακάτω.