Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων

Ισχυρή ανάπτυξη ρύπων

<p>Τι είναι και πώς διορθώνεται;<br /><br /></p>

Είναι η ανάπτυξη αποθετικών οργανισμών στα υποβρύχια σημεία νωρίτερα από όταν αναμένεται. Μπορεί να συμβεί γιατί δεν χρησιμοποιήσατε υφαλόχρωμα κατάλληλης ισχύος για τα νερά στα οποία είναι αγκυροβολημένο το σκάφος σας ή στα οποία κινείται, καθώς και για πολλούς άλλους λόγους, κατά περίπτωση.

Πώς να αναγνωρίσετε το πρόβλημα

Επίμονοι ρύποι που αφαιρούνται δύσκολα. Δεν είναι το μαλακό υλικό τύπου γλίτσας που πλένεται και αφαιρείται εύκολα. Το υφαλόχρωμα μπορεί να δείχνει σημάδια σημαντικού αποχρωματισμού με μαύρα τμήματα ή εφέ λεύκανσης στο χρώμα. Ίσως επίσης διαπιστώσετε ότι το υφαλόχρωμα γίνεται κολλώδες κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Αιτία / Πρόληψη / Αντιμετώπιση

Αιτία 1: Έχει εφαρμοστεί ανεπαρκής ποσότητα βαφής.

Πρόληψη: Ο αριθμός στρώσεων που εφαρμόζονται δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, σημασία έχει ο συνολικός όγκος βαφής που εφαρμόζεται. Αν χρειάζονται περισσότερες στρώσεις από τον αριθμό που δηλώνεται για να εφαρμοστεί η σωστή ποσότητα, κάντε το.

Αντιμετώπιση: Εφαρμόστε τη σωστή ποσότητα βαφής.


Αιτία 2: Ένα σκάφος που έχει παραμείνει σε τάκους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επηρεάζεται από τη ζέστη και το φως του ήλιου. Το αποτέλεσμα είναι ελαφριά οξείδωση της επιφάνειας. Μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τις αναθυμιάσεις εξατμίσεων αυτοκινήτων, υπερψεκασμό βαφής και φερτή από τον αέρα μόλυνση που κάθεται στη βαφή καθώς αυτή στεγνώνει.

Πρόληψη: Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο χρόνο βύθισης του υφαλοχρώματος, ο οποίος αναφέρεται στο φύλλο δεδομένων.

Αντιμετώπιση: Αφαιρέστε τυχόν ρύπους, τρίψτε με βρεγμένο γυαλόχαρτο και, αν είναι δυνατό, πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης, για να επανενεργοποιηθεί η επιφάνεια.


Αιτία 3: Το υφαλόχρωμα μπορεί να αποβάλει ίζημα κατά τη φύλαξή του στο δοχείο. Αυτό το ίζημα μπορεί να περιέχει σημαντική ποσότητα του βιοκτόνου. Σε ακραίες περιπτώσεις, το ενεργό υλικό μπορεί να παραμείνει μη αναμειγμένο στον πάτο του δοχείου και να απορριφθεί μαζί με το κενό δοχείο.

Πρόληψη: Ανακατέψτε τη βαφή καλά πριν από τη χρήση.

Αντιμετώπιση: Η μόνη επιλογή είναι η εκ νέου εφαρμογή νέου υφαλοχρώματος.


Αιτία 4: Αφού τα υφαλοχρώματα βυθιστούν, απαιτείται ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσουν να λειτουργούν. Αν καθελκυστεί ή/και αγκυροβολήσει ένα φρεσκοβαμμένο σκάφος σε περιοχή με ασυνήθιστα υψηλή δραστηριότητα επικαθίσεων, μπορεί να εμφανιστούν πρόωρα ρύποι. Αυτό συνήθως εκδηλώνεται με κηλίδες από πεταλίδες και, επειδή αναπτύσσονται ταχύτατα, ίσως έχουν την όψη μικρών λευκών κουκκίδων που σταδιακά μεγαλώνουν μετά από δύο εβδομάδες.

Πρόληψη: Δεν υπάρχει άλλη προληπτική λύση εκτός από τη μετακίνηση του σκάφους σε άλλο σημείο.

Αντιμετώπιση: Αφαιρέστε όλους τους ρύπους, τρίψτε με βρεγμένο γυαλόχαρτο και, αν είναι δυνατό πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης, για να επανενεργοποιηθεί η επιφάνεια.


Αιτία 5: Η σημαντική βροχόπτωση μπορεί να μειώσει την αλατότητα του θαλασσινού νερού. Έτσι μπορεί να μειωθεί η ικανότητα ορισμένων υφαλοχρωμάτων με αφαιρετικές/διαβρωτικές ικανότητες να αποσαθρώσουν ή να εκλύσουν το βιοκτόνο για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι το νερό να επιστρέψει στα συνήθη του επίπεδα αλατότητας.

Πρόληψη: Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να επηρεάσετε τα φυσικά φαινόμενα.

Αντιμετώπιση: Αφαιρέστε όλους τους ρύπους, τρίψτε με βρεγμένο γυαλόχαρτο και, αν είναι δυνατό πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης, για να επανενεργοποιηθεί η επιφάνεια.


Αιτία 6: Οι προσπτώσεις χωμάτων, μέσω αγωγών αποβλήτων ή λόγω φυσικής ροής επάνω από το έδαφος, μπορεί να περιέχουν οποιονδήποτε αριθμό χημικών όπως φωσφορικές / θειικές ενώσεις από λιπάσματα, διαφυγές από παλιές χωματερές και άλλα. Όλες αυτές οι ενώσεις μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα υφαλοχρώματα.

Πρόληψη: Δεν υπάρχει άλλη προληπτική λύση εκτός από τη μετακίνηση του σκάφους σε άλλο σημείο.

Αντιμετώπιση: Αφαιρέστε όλους τους ρύπους, τρίψτε με βρεγμένο γυαλόχαρτο και, αν είναι δυνατό πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης, για να επανενεργοποιηθεί η επιφάνεια.


Αιτία 7: Η σημαντική βροχόπτωση ή οι υψηλότερες από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες της θάλασσας μπορεί να αναταράξουν τις διατροφικές ουσίες στον βυθό της θάλασσας και να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα διαθέσιμης τροφής. Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερη πυκνότητα αποθετικών ουσιών και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη δυσκολία για τη βαφή στον έλεγχο των αποθέσεων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η βαφή μπορεί να καταστραφεί εντελώς από αυτού του είδους την πρόκληση.

Πρόληψη: Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να επηρεάσετε τα φυσικά φαινόμενα.

Αντιμετώπιση: Αφαιρέστε όλους τους ρύπους, τρίψτε με βρεγμένο γυαλόχαρτο και, αν είναι δυνατό πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης, για να καθαριστεί σχολαστικά το υφαλόχρωμα.


Αιτία 8: Τα σκάφη που έχουν μείνει σε αχρηστία για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να γεμίσουν ρύπους αν οι καταιγίδες αναταράσσουν τη λάσπη και τα άλατα. Η μεγάλη ποσότητα των ρύπων σημαίνει ότι η βαφή δεν είναι ικανή να διαβρώσει ή/και να απελευθερώσει τον συνδυασμό βιοκτόνων της με τον σωστό ρυθμό.

Πρόληψη: Χρησιμοποιείτε το σκάφος σας πιο τακτικά ή μετά από μια τέτοια περίπτωση ή/και πλύνετέ το ελαφρά.

Αντιμετώπιση: Αφαιρέστε όλους τους ρύπους, τρίψτε με βρεγμένο γυαλόχαρτο και, αν είναι δυνατό πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης, για να καθαριστεί σχολαστικά το υφαλόχρωμα.


Αιτία 9: Αν το κύτος πλένεται σκληρά και πολύ συχνά, μπορεί να μειωθεί ο υμένας βαφής σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην επαρκεί για να αντισταθεί στην ανάπτυξη επικαθίσεων. Αυτό συνήθως συμβαίνει κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Πρόληψη: Χρησιμοποιείτε πιο μαλακό εξοπλισμό πλύσης.

Αντιμετώπιση: Επανεξετάστε την επιλογή σας υφαλοχρώματος, επιλέγοντας ένα πιο σκληρό προϊόν.


Αιτία 10: Η λάθος καθοδική προστασία σε μεταλλικά κύτη μπορεί να προκαλέσει τη μη σωστή αποδέσμευση του χαλκού στα υφαλοχρώματα με βάση τον χαλκό.

Πρόληψη: Διορθώστε το επίπεδο προστασίας του κύτους.

Αντιμετώπιση: Τρίψτε με βρεγμένο γυαλόχαρτο και, αν είναι δυνατό πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης, για να επανενεργοποιηθεί η επιφάνεια


Βάψτε το σκάφος σας σαν επαγγελματίας

Βρείτε τα καλύτερα προϊόντα για να διατηρείτε το σκάφος σας σε άριστη κατάσταση

Λάβετε όση υποστήριξη χρειάζεστε για να βάψετε ξένοιαστοι

Επωφεληθείτε από τη συνεχή μας καινοτομία και επιστημονική εμπειρία

Επιλέξτε τη χώρα σας

Τα προϊόντα και οι οδηγίες μας είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τη χώρα. Επιλέξτε τη δική σας παρακάτω.