Løs almindelige problemer

Stærk begroningsvækst

Det er, når begroning vokser på undervandsområder tidligere end forventet. Det kan ske, fordi du ikke har brugt den korrekte styrke bundmaling til det farvand, din båd fortøjes eller navigerer i, og en lang række andre årsager som anført.

Hvordan man spotter problemet

Vanskelig begroning, som er svær at fjerne. Det er ikke det bløde slimmateriale, som let vaskes af. Bundmalingen viser måske tegn på at være misfarvet med sorte pletter eller en blegningseffekt i farven. Du vil måske også opleve, at bundmalingen bliver klistret under vandlinjen.

Årsag / Forebyggelse / Behandling.

Årsag 1: Utilstrækkelig mængde maling påført.

Forebyggelse: Antallet af påførte lag er ikke den vigtige faktor, det er det samlede volumen af påført maling, som er vigtigt. Hvis der skal mere end det angivne antal lag til for at påføre malingen i den rigtige mængde, så gør det.

Behandling: Påfør den rigtige mængde maling.


Årsag 2: Et fartøj, som får lov til at stå uanvendt i en længere periode, vil blive påvirket af varme og sollys. Dette fører til en mild oxydation af overfladen. Det kan også påvirkes af biludstødning, oversprøjtning med maling og vindblæst forurening, som sætter sig fast i malingen, mens den tørrer.

Forebyggelse: Du må ikke overskride den maksimale tid før sjøsetting for bundmalingen som er anført på databladet.

Behandling: Fjern al begroning, vådslib hvis det er nødvendigt, og hvis det er muligt, så vask med højtryks vandstråle for at aktivere overfladen igen.


Årsag 3: Bundmaling kan tykke i bunden under opbevaring Materialet i bunden kan indeholde en betydelige del af det kemiske bekæmpelsesmiddel. I ekstreme tilfælde kan det aktive materiale måske blive siddende i bunden af bøtten og blive kasseret med den.

Forebyggelse: Omrør malingen grundigt før brug.

Behandling: Påføring af den nye bundmaling igen er den eneste udvej.


Årsag 4: Når bundmalinger er sjøsett, går der et kort stykke tid, før de virker. Et nyligt malet fartøj kan opleve begroning for tidligt, hvis det søsættes og/eller fortøjres et sted, hvor der er en usædvanligt høj begroningsaktivitet. Dette sker som regel i forbindelse med burreyngel, og eftersom de udvikles ved hurtig hast, kan de måske ses som små hvide prikker, der gradvist bliver større efter nogle få uger. 

Forebyggelse: Der findes ikke nogen forebyggende løsning andet end flytte båden et andet sted hen.

Behandling: Fjern al begroning, vådslib, og hvis det er muligt, så vask med højtryks vandstråle for at aktivere overfladen igen.


Årsag 5: Kraftig regn kan sænke saltholdigheden i havvandet. Dette kan sænke evnen i visse  ablative/eroderende bundmalinger til at erodere eller udvaske det kemiske bekæmpelsesmiddel, indtil vandet er gået tilbage til dets normale saltholdighedsniveau.

Forebyggelse: Desværre er der ikke noget du kan gøre for at ændre på naturens gang.

Behandling: Fjern al begroning, vådslib, og hvis det er muligt, så vask med højtryks vandstråle for at aktivere overfladen igen.


Årsag 6: Udløb fra landet, gennem afløbsrør eller naturlig strømmen over overfladen, kan indeholde en lang række kemikalier som f.eks. fosfater/sulfater fra gødningsmidler, udvaskning fra gamle lossepladser, og meget mere. De kan alle have en negativ indvirkning på bundmalingen. 

Forebyggelse: Der findes ikke nogen forebyggende løsning andet end flytte båden et andet sted hen.

Behandling: Fjern al begroning, vådslib, og hvis det er muligt, så vask med højtryks vandstråle for at aktivere overfladen igen.


Årsag 7: Kraftig regn eller havtemperaturer, som er højere end normalt, kan hvirvle næringsstoffer op fra havbunden og føre til et højere niveau af disponibel føde. Dette resulterer i en højere tæthed af begroningsarter og efterfølgende i en højere begroningsudfordring for malingen. I alvorlige tilfælde kan en sådan udfordring helt få bugt med malingen.

Forebyggelse: Desværre er der ikke noget du kan gøre for at ændre på naturens gang.

Behandling: Fjern al begroning, vådslib, og hvis det er muligt, så vask med højtryks vandstråle for at vaske begroningen grundigt væk.


Årsag 8: Fartøjer, som får lov til at stå uanvendt i længere perioder, kan blive tilstoppet, når storme hvirvler mudder og aflejret dynd. Tilstopningen resulterer i, at malingen ikke kan erodere væk og/eller udvaske sin pakke af kemiske bekæmpelsesmidler ved den rigtige hastighed.

Forebyggelse: Brug din båd oftere eller efter en sådan begivenhed, og/eller vask den grundigt.

Behandling: Fjern al begroning, vådslib, og hvis det er muligt, så vask med højtryks vandstråle for at vaske begroningen grundigt væk.


Årsag 9: Hvis skroget vaskes for hårdt, kan dette tynde ud i filmopbygningen til et niveau, hvor der ikke er tilstrækkeligt til at modstå vækst. Dette forekommer som regel omkring vandlinjen.

Forebyggelse: Brug et blødere vaskeudstyr.

Behandling:  Overvej dit valg af bundmaling, dvs. brug et produkt af en hårdere type.


Årsag 10: Den forkerte katodiske beskyttelse på metalskrog kan føre til, at kobberbaserede bundmalinger ikke lækker ud kobberet korrekt.

Forebyggelse: Ret op på niveauet af beskyttelse sat på skroget.

Behandling: Vådslib, og hvis det er muligt, så vask med højtryks vandstråle for at aktivere overfladen igen.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise