Løs almindelige problemer

Blæredannelse og bobling under vandet

Dette forårsager blæredannelse på skroget under vandlinjen på glasfiberbåde, og det sker på grund af en lang række komplekse vekselvirkninger. Men der er forskellige måder at forhindre det på og holde din båd i den allerbedste tilstand.

Hvordan man spotter det

Adskillige blærer under vandlinjen eller lige over vandlinjen på selve skroget.

Hvad det skyldes

Processen med osmose tillægges som regel en af tre grundårsager:

  • Indtrængen af vand ude fra båden.

  • Indtrængen af vand inde fra båden: f.eks. kølsvin.

  • Reaktive urenheder i harpiksen.

Indtrængen fra vand har vist sig at være grunden til osmose i 85% af alle tilfælde. Sådanne tilfælde kan nu behandles meget let. I denne situation reagerer vandet med urenheder i de komprimerede plader eller i selve polyesteren, eller i belægningsmidlet på glasforstærkningen til at danne frie, syreholdige substanser. I denne proces, som kaldes hydrolyse, nedbrydes harpiksen i dens bestanddele af vandet.

Det er værd at bemærke, at mange polymeriske materialer (plastikker) er gennemtrængelige overfor vand og til vanddampe i en vis grad, men det er et faktum, at visse spor af ikke-reagerede bestanddele i fremstillingsprocessen af harpiksen fører til nedbrydning og til sidst til påbegyndelse af det, som kaldes “osmose."

De resterende 15% af tilfældene er de mest vanskelige at behandle, hvor reaktive urenheder eller defekter i de komprimerede plader er grunden til problemet. Det er muligt, at den kemiske reaktion på harpiksfremstillingsstadiet var ukomplet. Det vil sige, at 0,1% af syren eller alkoholen vedbliver at være ‘fri’ i harpiksen. I sådanne tilfælde er den harpiks, som leveres og bruges af håndværkerne, ude af stand til at være komplet reageret. Dette betyder, at de ‘frie’ molekyler i syren eller alkoholen er disponible til at deltage i sekundære, uønskede og utilsigtede kemiske reaktioner inden i de komprimerede plader.

Derudover udgør peroxiden brugt i konstruktionen samt andre anvendte acceleratorer ikke et led i den faste matrice og eksisterer som urenheder i de komprimerede plader. Sporbestanddele vides at gå i reaktion med elementer i vand, hvorved der genereres komponenter, som skaber tryk, som så bliver til blærer i gelcoat'en. Problemet viser sig ofte i de første to til tre år af skrogets levetid.

Et problem kan også opstå, når et fartøj har levet et rimeligt langt liv i kølige farvande og derefter flyttes til en region med langt varmere farvande. Skiftet i temperatur kan være tilstrækkeligt til at bevirke, at et sundt skrog vil udvise osmosesymptomer efter bare nogle få år.

Stadierne af osmose

Stadie 1 – Gennemtrængning af vand

Vand trænger langsomt ind i det ydre lag af gelcoat'en (den hårde, glansfarvede ydre overflade, som du ser på glasfiber-/fiberglasskrog)  som beskytter de indre komprimerede plader og giver båden dets tiltrækkende finish.

Stadie 2 – Opløsninger dannes i hulrum

I laminatet er der hulrum (rum med luft og/eller bobler), som fugt kan sive ind i. I disse hulrum kan vandet langsomt reagere med og nedbryde forskellige ikke-reagerede komponenter (teknisk kendt som hydrolyse).

Resultatet er en høj koncentration af opløste kemikalier i cellen, og gennem osmoseprocessen trækkes der mere vand ind i cellen i et forsøg på at udligne koncentrationen i cellen med den udenfor cellen. Denne cyklus vil så fortsat gentage sig selv.

Stadie 3 – Blæredannelse

Indvirkningen af mere vand, som fortsat trækkes ind i cellen, er en stigning i tryk, som fører til svulmen og blæredannelse, som der ofte ses på påvirkede skrog.

Stadie 4 – Laminatfejl

Til sidst vil nogle af blærerne briste, hvilket fører til, at væske siver ud af dem. Det forhøjede tryk har også tendens til at sætte skub i nedbrydningen af laminatharpiksen. Dybere inde i laminatpladerne kan større blærer sammen med det resulterede forhøjede tryk føre til forskellige niveauer af laminatfejl.

Hvordan man forhindrer det

Selv når der ikke ser ud til at være osmose til stede, er det en fortsat risiko for alle glasfiber-/fiberglasbåde. For at minimere dette så påfør et tykt epoxylag (Gelshield 200) på skroget for at skabe et separationslag mellem gelcoat'en og vandet. Dette vil forsinke påbegyndelsen af al osmose, som muligvis vil stede.

Hvordan man behandler det

Få en undersøgelse foretaget, og derefter, afhængigt af resultaterne, er der to grundliggende muligheder, som kan overvejes:

Mulighed 1.

Undersøgelsesresultat: Bevis på osmose, herunder blæredannelse i gelcoat'en.

Anbefaling: Behandlingssystem.

Hel fjernelse af gelcoat'en vil sandsynligvis være nødvendig. Vask og tør derefter grundigt, før du påfører HT9000 Epoxy Resin eller Gelshield Plus og Gelshield 200.

Mulighed 2.

Undersøgelsesresultat: Omfattende blæredannelse og fordybninger i gelcoat'en og de komprimerede laminatplader nedenunder.

Anbefaling: Fjernelse af gelcoat'en og laminatlagene.

Fjernelse af laminatlagene vil gøre dette job til et større omstruktureringsprogram. Efter grundig rengøring og aftørring så laminer igen med HT9000 Epoxy Resin og en passende glasforstærkning, og påfør Gelshield 200.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise