Ekspertråd

Hvad er bundmaling?

Påføring af bundmaling (tætning) er den mest almindelige (og den vigtigste) opgave, som bådejeren udfører. Det er helt afgørende at beskytte båden mod begroning. Hvis begroningen først får lov at sætte sig, vil den sprede sig over hele undervandsskroget og være vanskelig at fjerne.
Ved at påføre bundmaling undgår du, at tilsmudsning som muslingeskaller, rur, søgræs og slim sætter sig på skroget. Et skrog, som er overbegroet med tilsmudsning, kan få alvorlige skader – derfor er beskyttelse bedre end udbedring.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise