Ekspertråd

Hvad er "VOC"?

VOC står for Volatile Organic Compound eller opløsningsmidler, som fordamper. De fleste opløsningsmidler, som findes i maling, er VOC Hvorfor har vi brug for opløsningsmidler i maling? Opløsningsmidler hjælper med at reducere malingens viskositet og giver bedre flydeevne og finish, hvilket er vigtigt i en bådemaling. Toplagsmalinger er et godt eksempel. Det forventes, at de giver et blankt og æstetisk resultat og skal derfor have gode flydeegenskaber. VOC frigives under malingens tørre- og hærdeproces. De blander sig med andre kemikalier som nitrogen og svovl, som kommer fra industri- og udstødningsudslip fra biler. VOC fra malinger og andre kilder reagerer med andre forureninger, og de danner ozon på jordniveau i sollys.

Høje koncentrationer af ozon kan føre til helbredsproblemer for mennesker som f.eks. astma. Det skader også vegetation som jordbrug og skov. Ozon blandes med luftbårne partikler og kan danne smog. Koncentrationer af ozon i byer er stigende, noget som fører til problemer som smog. Dette var et stort problem for Kina under olympiaden i Beijing i 2008. Smog opstår i mange storbyer, som har industri, og som har et højt niveau af sollys. Smog er et stigende problem i større byer i udviklingslande (Kina, Korea osv.). Industrilande ser på mulighederne for at forbedre luftkvaliteten (EU, USA). For at forhindre dette problem har en række lande indført restriktioner for at reducere niveauerne af ozon; NOx, SOx og VOC. På grund af disse restriktioner for VOC bliver det sværere at udvikle markedet geografisk

AkzoNobel Yacht har allerede et godt sortiment af produkter med lavt VOC-indhold. Vi sigter inden for forskning og udvikling på i fremtiden at kunne forsyne vore kunder med produkter, som indeholder et lavt VOC-indhold.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise