Ekspertråd

Bliv bekendt med materiale

Arbejde med glasfiber

Glasfiber, eller GRP som det ofte kaldes, er lavet af polyester forstærket med enten skåret eller vævet glasfiber. Når polyesteren er hærdet og er blevet hård, vil laminatet være stærkt og stabilt. Den fine overflade, vi ser, er et beskyttende lag med gelcoat, som også er lavet af polyester. Trods alle fordelene så viser erfaring, at glasfiber påvirkes og nedbrydes af sollys og havmiljøet. Det er to problemer, man skal være klar over:
Glasfiber kan udvikle osmose
Gelcoat falmer!

Efterhånden som tiden går, vil gelcoaten begynde at falme pga. UV-strålerne i sollys.
Polering og voksbehandling vil forsinke processen, men på et tidspunkt, vil det være nødvendigt med et lag maling for at bringe farve, glans og beskyttelse tilbage.

Arbejde med aluminium

Aluminium er et udmærket materiale til både, men hvis man lader være med at behandle materialet, eller der opstår skader, er aluminium udsat for korrosion. Når nyt aluminium bliver eksponeret, danner der sig et oxidlag på overfladen. Oxidlaget beskytter ikke aluminiummet over længere tid i et fugtigt havmiljø. En grundig forbehandling af et nyt skrog og nøje vedligeholdelse kan spare dig komplicerede og dyre reparationer i fremtiden.
Aluminiumsinspektion
Malingssystemet skal fjernes dér, hvor der er opstået skader eller korrosion. En periodisk inspektion af svejsesømme og skrog kan give en tidlig indikation på problemer, således at reparation holdes nede på et minimum.
Aluminium og kompatibilitet
Aluminium reagerer med nogle kobberbaserede bundmalinger og giver alvorlig galvanisk korrosion. Derfor må der ikke bruges bundmalinger, som indeholder metallisk kobber eller kobberoxid, på aluminium. Brug kun bundmaling, som indeholder kobberthiocyanat efter korrekt forbehandling og grunding.

Arbejde med træ

Træ er det eneste naturlige byggemateriale til både i dag. Selv om det kræver mere vedligeholdelse end den nu så almindelige glasfiberbåd, så er der vel ikke noget, som tiltrækker sig ligeså megen opmærksomhed, som en godt vedligeholdt træbåd.
Det fiberrige træværk absorberer fugtighed fra atmosfæren og svulmer op og trækker sig sammen i varierende grad afhængigt af konstruktionen. For at en lak eller maling kan forblive intakt på overfladen, skal den være meget fleksibel. Fugtighed i træværket kan også føre til svampe- og rådskader. Træ kan også blive angrebet af borrebiller, som spiser træfibrene. Træ skal derfor beskyttes med lak eller maling, som er beregnet til et maritimt miljø. Mange træsorter er anvendelige, men egenskaberne kan variere.
Hårdt træ
Hårdt træ kommer fra langsomt voksende løvtræer. Træfibrene er mindre og tættere end hos træ, som er klassificeret som blødt træ. Dette giver hårdt træ god styrke, og det er meget velegnet til dekorative genstande og bådebyggeri.
Mahogni: Mahogni har lang levetid, når det bruges i et maritimt miljø. Det kræver lidt beskyttelse, så længe træværket kun udsættes for havvand, der har en præserverende virkning på træværket. Dette gælder ikke ferskvand. Hvis ferskvand trænger ind i træfibrene, vil det forårsage råd. Mahogni skal derfor beskyttes mod ferskvand og spules med saltvand med jævne mellemrum.
Teak og iroko: Teak og iroko indeholder megen naturlig olie, som beskytter træværket mod råd. De indeholder også silica, som giver en hård og hårdfør overflade. Eg: Metaller som jern og stål reagerer stærkt på eg, pga. at træet indeholder garvesyre. Dette vil føre til, at træværket bliver mørkere samt kemiske angreb på metaller, når garvesyren dannes.
Blødt træ
Træfibrene i blødt træ er lige, lange og meget bredere end i hårdt træ, pga. at de vokser hurtigere. Derfor ligger fordelen i træværkets styrke i længderetningen. Blødt træ bruges som regel til skibsplanker, mast og årer.

Arbejde med stål

Stål er en varmebehandlet legering baseret på jern med et lavt kulindhold og mindre mængde af andre elementer. Den høje styrke i forhold til pladetykkelse og stålets bøjelighed gør det velegnet til bygning af skrog og overbygning. Fastgørelsesanordninger som bolte og nagler er ofte lavet i en anden legering for højere styrke, mens udstyr ofte er tilsat krom for at gøre stålet rustfrit. At stål er et velegnet materiale til både, er der ingen tvivl om, men for at få et godt resultat, bør man kende til nogle karakteristiske træk ved stål.
Stål korroderer! Den mest almindelige form for korrosion på stål er rust. For at denne proces kan finde sted, skal der også være vand til stede. Et havmiljø er derfor det ideelle sted for dannelse af rust.
Stål strækker sig!
Stål har høj styrke og er vanskeligt at ødelægge, men et slag kan resultere i en bule, hvor stålet strækkes og deformeres. Dette kan give skader i malingssystemet, som ikke er lige så fleksibelt og derfor ikke kan følge deformeringen.

Forbehandling af nøgne overflader

Alle overflader og materialer skal grundigt affedtes og slibestøv osv. skal fjernes, før maling påføres.

Aluminium Affedt med fortynder eller Super Cleaner. Slib godt med 60-120 (aluminiumskompatibelt) papir. Vask ned, og lad tørre. Brug en International primer så hurtigt som muligt (inden 8 timer), og følg brugsanvisningen for primeren, eller se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.

Bly Affedt med fortynder eller Super Cleaner. Slib med 120 papir, eller brug en elektrisk stålbørste. Vask ned, og lad tørre. Brug en International eller VC primer, og følg primerens brugsanvisning, eller se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.

Zink/galvaniseret stål Affedt med fortynder eller Super Cleaner. Slib godt med et 60-120 papir. Vask godt ned, og sørg for, at overfladen er helt tør. Brug en International eller VC primer, og følg primerens brugsanvisning, eller se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.

Stål Sandblæs til SA 2,5 – næsten hvidt metal. Hvis sandblæsning ikke er muligt, slib overfladen med en vinkelsliber med 24-36 slibeskive, indtil overfladen er helt ren og fri for rust med en ankerprofil på 50-70 micron. Dette betyder, at overfladen skal være slebet groft og ikke være poleret. Vask godt ned med fortynder, og sørg for, at overfladen er helt tør. Brug en International eller VC primer, og følg primerens brugsanvisning, eller se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.

Rustfrit stål Sandslib eller slib let til en ankerprofil på 50 micron. Vask godt ned, og sørg for, at overfladen er helt tør. Brug en International primer, og se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.

Bronze Rengør overfladen grundigt, og slib til rent metal med et 80 papir. Vær forsigtig, når du sliber bronzepropeller. For megen slibning kan påvirke propellens balance. Fjern slibestøvet, og påfør et produkt, der anbefales til bronze – se malingshåndbogen.

Støbejern Rengør med fortynder eller Super Cleaner. Sandblæs til SA 2,5, eller hvis sandblæsning ikke er muligt, slib overfladen ren med skive 24-36. Brug en vinkelsliber eller mekanisk stålbørstning. Forbehandling bør udføres til industristandard St.3 i henhold til ISO8501-1. Rengør godt med fortynder, og lad denne fordampe helt. Sørg for, at alle rester af korrosion (f.eks. jernoxid, jernsulfat) er fjernet før påføring af en International eller VC primer, og følg primerens brugsanvisning, eller se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.

Gelcoat Affedt med fortynder eller Super Cleaner. Slib godt med et 180-220 papir. Vask grundigt og lad tørre. Påfør en International eller VC primer, og følg primerens brugsanvisning, eller se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.

Ubehandlet træ og krydsfiner Sørg for, at overfladen er ren og fri for fedt. Slib med 80-180 papir efterfulgt af 280 papir. Fjern slibestøv med en kost eller børste. Vask ned med fortynder, og lad denne fordampe helt før videre behandling. Sørg for, at overfladen er fri for støv før påføring af anbefalet produkt, se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.

Fede træsorter f.eks. Teak Affedt overfladen grundigt med anbefalet fortynder, indtil al olien er fjernet fra overfladen. Slib med 80-180 papir efterfulgt af 280 papir. Fjern slibestøv med en kost eller børste. Vask ned med fortynder igen, og lad denne fordampe helt før videre behandling. Sørg for, at overfladen er fri for støv og helt tør før påføring af anbefalet produkt, se malingsspecifikationerne i malingshåndbogen.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise