Ekspertråd

Fjernelse af bundmaling

Trin 1: Sundhed og sikkerhed

Før du begynder på nogen forberedelser, tjek at du har tilstrækkelig udluftning. Tjek også, at du har beskyttelsesudstyr. Vi anbefaler beskyttelsesbriller eller visir, nitrilgummihandsker, en overall (således at bar hud ikke bliver eksponeret) og en åndedrætsmaske, som tåler opløsningsmidler eller et luftforsynet åndedrætsværn (hvis du arbejder på store flader eller på steder, hvor der ikke er god udluftning).

Trin 2: Forbehandling

Højtryksspuler for at fjerne løs bundmaling. Sørg for, at flager og affald efter spulingen samles op og bortskaffes på forsvarlig måde. Afdæk området, som skal behandles.

Trin 3: Påføring af Interstrip

Påfør Interstip jævnt med en gammel kost, og følg brugsanvisningen på dåsen.  Lad dette ligge på overfladen. Det tager tid for produktet at virke. Tiden det tager, vil afhænge af temperatur og mængde bundmaling.

For at opnå det bedste resultat arbejd på små områder ad gangen – lad ikke produktet tørre ud. Se brugsanvisning.

Trin 4: Fjern gammel bundmaling

Fjern bundmalingen, mens den endnu er blød med en afrundet skraber. Interstrip kan fjerne flere lag ad gangen, men hvis det er en tyk film, kan det blive nødvendigt at gentage behandlingen. Saml affald op, og bortskaf det på en sikker måde. Påfør ny bundmaling efter slibning og grunding af skroget.

Du kan bruge vores malingsberegner til at beregne, hvor meget maling, du behøver. Du skal blot indtaste bådtype og -dimensioner, hvilket produkt du bruger og antallet af lag, du behøver, hvorpå du vil få et nyttigt skøn.

Hvor meget maling behøver jeg?

Vi vil hjælpe dig med at beregne, hvor meget maling du behøver?

Hvilket produkt vil du male?

Hvilken type båd?

Motorbåd

Sejlbåd med finnekøl

Seljbåd med langkøl

Hvad er undervandsarealet?

Skjul formlerne Vis formlerne

1 x LWL x (B+D) = Undervandsareal (m2)

0,5 x LWL x (B+D) = Undervandsareal (m2)

0,75 x LWL x (B+D) = Undervandsareal (m2)

Forkortelser
LOA = Samlede længde
LWL = Længde på vandlinje
B = Dækbredde
D = Dybgang
F = Dækshøjde

Hvilken påføringsmetode?

Hvor mange lag vil du påføre?

Hvis du påfører færre end det anbefalede antal lag, kan de indvirke på malingens ydelse.

For at male en ? x ? x ? ??,med ?lag

Skal du bruge ? liter

Advarsel: Dette værktøj kan kun skønne

Se produkt

Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise