Ekspertråd

Fjernelse af bundmaling

Trin 1: Sundhed og sikkerhed

Før du begynder på nogen forberedelser, tjek at du har tilstrækkelig udluftning. Tjek også, at du har beskyttelsesudstyr. Vi anbefaler beskyttelsesbriller eller visir, nitrilgummihandsker, en overall (således at bar hud ikke bliver eksponeret) og en åndedrætsmaske, som tåler opløsningsmidler eller et luftforsynet åndedrætsværn (hvis du arbejder på store flader eller på steder, hvor der ikke er god udluftning).

Trin 2: Forbehandling

Højtryksspuler for at fjerne løs bundmaling. Sørg for, at flager og affald efter spulingen samles op og bortskaffes på forsvarlig måde. Afdæk området, som skal behandles.

Trin 3: Påføring af Interstrip

Påfør Interstip jævnt med en gammel kost, og følg brugsanvisningen på dåsen.  Lad dette ligge på overfladen. Det tager tid for produktet at virke. Tiden det tager, vil afhænge af temperatur og mængde bundmaling.

For at opnå det bedste resultat arbejd på små områder ad gangen – lad ikke produktet tørre ud. Se brugsanvisning.

Trin 4: Fjern gammel bundmaling

Fjern bundmalingen, mens den endnu er blød med en afrundet skraber. Interstrip kan fjerne flere lag ad gangen, men hvis det er en tyk film, kan det blive nødvendigt at gentage behandlingen. Saml affald op, og bortskaf det på en sikker måde. Påfør ny bundmaling efter slibning og grunding af skroget.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise