Ekspertråd

Hvad mere kan forårsage en brand og eksplosion?

1.     Ryg ikke på steder, hvor maling opbevares eller bruges.

2.     Sørg for at låget på bøtten er lukket godt til. Organiske fortyndere fordamper og blander sig med luft og antændes let med en gnist eller cigaret.

3.     Undgå brug af åben ild, hvor maling opbevares, er åbnet eller bliver påført. Undgå gnister fra metal, mobiltelefoner, elektriske installationer, som slås til og fra eller defekte elektriske installationer.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise