Ekspertråd

Hvad gør Yacht på sine fabrikker for at reducere udslip af drivhusgasser til miljøet?

I og med at vi først og fremmest er en producent af bådemaling, så skal vi sikre, at vores aktiviteter bliver udført på en ansvarlig måde. At tage hensyn til og at reducere miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter er vores forretningspolitik. Dette har ført til en række forbedringer inden for vores produktionsenheder som affaldsreducering, genvinding af affald, genvinding af emballage, mere effektiv udnyttelse af energi. Hvert år plukker vi områder ud, som skal forbedres og lægger en plan for at gennemføre forbedringerne

Affaldsreducering og genvinding

Et automatisk vaskeanlæg blev installeret for at rengøre blandekar osv. Dette har givet en store reducering i brugen af vaskefortyndere. Før blev alle kar vasket manuelt. Der gik ca. 15 liter vaskefortynder til hvert kar. Et karvaskesystem blev installeret, som automatisk vasker karene mekanisk med kost og sprøjte. Installationen har også et indbygget system til at genbruge vaskefortynderen. Som et resultat af dette sparer vi en massiv mængde vaskefortynder. Denne brugte fortynder bliver så opsamlet og sendt til rens (omarbejdes til ny vaskefortynder) og sendes så retur til os, så vi kan bruge den igen. Det nye system kan rengøre ca. 30 kar, før vaskefortynderen skal skiftes (180 liter). Dette giver en vaskefortynderbesparelse fra 15 liter til ca. 6 liter pr. kar. På et år har vi altså reduceret vores forbrug af vaskefortynder med 13.500 liter, og i og med at dette er et lukket system, så udsættes eller eksponeres ingen ansatte for fortynderdamp eller sprøjterisiko.

Reducering af emballage

Som et eksempel har fabrikken i England reduceret sit affald både i vægt og volumen til lossepladser ved at indføre genvindingsrutiner. Dette gælder affald som plast, pap, metal og papir (herunder poser til råmateriale). Meget af affaldet presses og sælges til genvinding. Vægten af presset affald er nu nede med 40 % sammenlignet med tallene for 2008 og viser en fortsat faldende tendens. Såvel som at reducere affald fra fabrikken, så arbejder vi også med at reducere sekundært affald fra vore produkter. Som et eksempel kan vi nævne emballage til epoxyspartel. Ved at introducere ny emballage, som er UN-godkendt har vi elimineret behovet for udvendige kartoner. Alle vore europæiske emballageleverandører er blevet vurderet op mod deres rutiner og ansvar for affaldshåndtering. For tiden arbejder vi med råvareemballage og særligt med råvarer i transit, som kommer ind til vore fabrikker. Emballage skal kunne genvindes på mindst et af punkterne, som er nævnt nedenfor:

a) Kan genvindes
b) brændbar
c) biologisk nedbrydelig, kompost
d) genbrug

Effektiv brug af energi

Blandeanlæggene, som bruges til at lave maling på fabrikken, er blevet modificeret, og motorernes kraft er reduceret noget, hvilket sparer energi. Beregninger viser, at dette sparer ca. 50 % i energiforbrug.

Dette sparer nok til at forsyne 212 husholdninger med strøm i 1 år. Vi har haft et program til udskiftning af lyskilder på vore fabrikker.

Ved at skifte til mere energisparende lyskilder og udskifte gamle stikforbindelser og kabler samt installere bevægelsessensorer og timere vil vi spare megen energi. En ny biobehandlingsfacilitet for VOC har bidraget til en dramatisk nedgang i energiforbruget på vores fabrik i Union, USA. Besparelserne kan sammenlignes med gas til 129 husholdninger i et år.

Før brændte vi al VOC, som blev genereret, i en brænder, som også brugte naturgas. Dette genererede karbondioxid, men i 2006 udskiftede vi denne med en miljøvenlig bakteriel løsning.

Denne enhed fordøjer VOC og konverterer det til karbondioxid og vand. VOC som ikke fordøjes i første omgang går gennem enheden og opfanges af aktiv karbon. Under produktion bliver dette karbon opvarmet, og VOC sendes tilbage til biofilterenheden. Dette gør processen meget økonomisk og effektiv, og vi opnår 96 % reduktion af VOC. Bioenheden sparer derfor et udslip på næsten 800 tons CO2 pr. år sammenlignet med, hvordan det blev gjort før


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise