Ekspertråd

Hvilke planer har AkzoNobel Yacht for fremtidige bundmalinger med reduceret miljøpåvirkning?

Før vi starter udviklingen i Research & Development laboratoriet inden for AkzoNobel Yacht, er der en række programmer på plads, som sørger for, at en ny bundmaling er i overensstemmelse med de interne krav, som er fastsat. Dette omfatter en fuld risikoanalyse i forhold til miljøet. Brug af godkendte iocoder (de som hurtigt nedbrydes i miljøet). Optimere biocidniveauet, således at udslippet er på et minimum, men alligevel effektivt, og en aktiv forskning således, at vi kan udvikle effektive, mere "grønne" bundmalinger. br>
Hovedparten af vores forskning inden for bundmaling foregår ved Marine and Protective Coatings (M&PC) teknologicenteret i Newcastle, England. Dette er et team af forskere, som arbejder tæt sammen med andre udviklingslaboratorier inden for Yacht verden over, og har topmoderne faciliteter at arbejde under, og som blev åbnet i 2007. Disse har ansvaret for at forske og udvikle produkter til mange områder inden for vores forretning, nogle nøgleområder er: bundmaling, kemisk og varmebestandig maling, farver/pigment, brandbeskyttende coatinger og antikorrosive systemer. En stor del af det arbejde, der udføres på teknologicenteret er rettet mod problemet med begroning. Begroning er en kompleks naturlig proces, hvor genstande, som bliver søsat i havmiljøet, bliver koloniseret af organismer. Konsekvenserne af begroning og fordelene ved et rent skrog har vært kendt i tusinder af år og blev faktisk rapporteret af Plutarch i det første århundrede efter Kristus. "(et skib) glider let gennem vandet og klarer bølgerne godt, så længe det er rent. Men når det bliver begroet med græs og snavs, som sætter sig fast på siderne, bliver det tungt, svagt og vanskeligt at manøvrere, og vandet, som støder på denne ækle substans, vil ligesom ikke give slip, og det er grunden til at de skraber skibets sider." Til sammenligning har Akzo Nobel Yacht fokuseret på dette problem i relativt kort tid. Men gennem dets historie - som spænder over 100 år med malingsproduktion - har International været førende inden for gennembrud i forskningen i bundmaling og dens teknologi. Drivkraften for forskning i bundmaling er i dag miljø. Både at reducere påvirkningen fra biocider og bringe ny biocidfri teknologi til markedet. I den senere tid har det biocidfrie koncept, som er under udvikling på teknologicenteret, været baseret på at skabe en overflade, som reducerer organismernes vedhæftningsevne og lader overfladen være selvrensende ved hjælp af vandstrømme. Tilbage i 90'erne var forskningen inden for denne teknologi hindret af egnede test og en begrænset forståelse af, hvordan organismerne opfører sig på en biocidfri overflade. Nu har vi metoderne til at måle vedhæftningsevnen for havorganismer på biocidfrie overflader samt udvikling og mulighed for opdræt af rur til nærmere studier.

Nye metoder til at fastlægge effektiviteten af en antitilsmudsningsbelægning kombineret med studier af overfladernes ruhed, førte til udviklingen af en fluoropolymerbaseret antitilsmudsningsbelægning. Denne teknologi blev patenteret i 2001. Teknologien kombinerer både hydrofili og hydrofobi, egenskaber i overfladen som har som mål at reducere den kemiske og elektrostatiske vedhæftning mellem overfladen og en række organismer, som anses for begroning.
Udover forskning i antitilsmudsningsbelægning forskes der omfattende i teknikker. Et område, som har fået megen opmærksomhed, er kontrol af overfladens fysiokemiske sammensætning på mikro- og nanoplan. Internationals teknologicenter er aktivt involveret i forskning i intern og ekstern teknologi i samarbejde med universiteter og EU-finansierede initiativer. Project AMBIO (Advanced Nanostructured Surfaces for the control of Biofouling) er et sådan initiativ og er et program for studier og udvikling af nye nanostrukturerede overflader for at kontrollere begroning i havmiljøet. Dette projekt startede i 2005 med et budget på EUR 17,9 millioner og involverede industrielle og akademiske partnere i Europa. International Technology Centre var involveret i at teste kandidaternes teknologi fra AMBIO projektet for at udvælge de, som kunne være aktuelle for en "virkelig test på et skib". Selv om denne teknologi uden tvivl skal udvikles, gav involveringen i projektet International en tyvstart mod morgendagens generation af bundmalinger.


Mal din båd som en professionel

Find de bedste produkter til at holde din båd i fantastisk stand

Få al den support, du har brug for til at male med selvsikkerhed

Drag fordel af vores fortsatte innovation og videnskabelige ekspertise